Wyszukiwarka: tatuaż

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­tuaż — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Ser­ce każde­go z nas no­si ja­kiś tatuaż. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 26 lutego 2012, 16:52

~~Każda his­to­ria jest jak ta­tuaż na naszym ciele
zro­bisz go w chwi­li uniesienia
a po­zos­ta­je już na zawsze~~ 

myśl
zebrała 55 fiszek • 25 września 2010, 15:40

Two­je is­tnienie to nie bliz­na na moim ser­cu ani mo­tyl­ki wal­czące o os­tatni od­dech po­niżej. To cho­ler­ny ta­tuaż, na środ­ku mo­jego czoła, prze­palający dogłębnie umysł. Ja udaję, że go nie ma. Ludzie z grzeczności nie pytają. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 grudnia 2010, 17:16

Wspom­nienia są jak ta­tuaż ,po­zos­tają na zaw­sze , ale jeśli się ich od­po­wied­nio nie pielęgnu­je mogą wyb­laknąć .... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 sierpnia 2010, 08:41

Ta­tuaż - emoc­ja­mi ma­luje ciało
Bo dusza to mało
Aby po­wie­dzieć to co by się chciało 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 kwietnia 2013, 05:50

ON: Ona jest za młoda , nic nie wie o życiu. Nie ma 18lat , ani wyglądu. Nieważne znaj­de lep­szą .
ONA:Jej­kuś tak bar­dzo mi na nim za­leży. Zro­biła bym dla niego wszystko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 sierpnia 2009, 18:40

Życie bo­li...ta­tuaż da się znieść. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 września 2012, 01:05

Kry­minał jest jak ta­tuaż nig­dy go nie zmy­jesz ! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 kwietnia 2010, 11:53

Wy­ryłaś w mym ser­cu ta­tuaż wieczności... 

myśl
zebrała 12 fiszek

I wy­ryłam śliną ta­tuaż na twej pra­wej łopat­ce : " Jes­tem Two­ja i Two­ja pozostanę..." 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 października 2009, 21:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:33Krio sko­men­to­wał tek­st Tylko naiw­ni, wierzą z [...]

dzisiaj, 12:18PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 12:13Papużka sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 12:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 11:36M44G sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 11:29M44G sko­men­to­wał tek­st zdenerwowanytrenerwrzeszczynamłodegolekkoatletętrenującegotrójskok: - il­erazymamcipowtarzać­,żetrójskokiodleg­ośćszesnastumetr­wmaszpokonaćtrzema­skokami,aniejednym?!

dzisiaj, 11:14aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 10:46shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 10:35shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 10:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...