Wyszukiwarka: tatuaż

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­tuaż — zgromadziliśmy 29 tekstów.

Ser­ce każde­go z nas no­si ja­kiś tatuaż. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 26 lutego 2012, 16:52

~~Każda his­to­ria jest jak ta­tuaż na naszym ciele
zro­bisz go w chwi­li uniesienia
a po­zos­ta­je już na zawsze~~ 

myśl
zebrała 55 fiszek • 25 września 2010, 15:40

czas za­mienia ra­ny ser­ca w ta­tuaże zdo­biące ciało 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 maja 2011, 13:22

Wy­lazł ro­puch obślizgły z pi­jane­go bagna
zdep­tał kwiatek jeszcze nie rozwinięty
Wstał z ziemi kwiatek i zmył błoto
przes­traszo­ne oczy zwrócił ku słońcu
Omi­jały kwiatek mo­tyle niemądre
słuchając plo­tek w tra­wie piszczących

Aż wpadł na kwiatek w ciem­nościach nocy
ktoś z ta­tuażem w kształcie czaszki
Znał plo­tek siłę, lecz on się nie bał
i zacza­rował wszys­tkie no­ce gwiazdami
 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 grudnia 2011, 09:06

Two­je is­tnienie to nie bliz­na na moim ser­cu ani mo­tyl­ki wal­czące o os­tatni od­dech po­niżej. To cho­ler­ny ta­tuaż, na środ­ku mo­jego czoła, prze­palający dogłębnie umysł. Ja udaję, że go nie ma. Ludzie z grzeczności nie pytają. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 grudnia 2010, 17:16

Wspom­nienia są jak ta­tuaż ,po­zos­tają na zaw­sze , ale jeśli się ich od­po­wied­nio nie pielęgnu­je mogą wyb­laknąć .... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 sierpnia 2010, 08:41

Bądź w mym ser­cu ta­tuażem, wte­dy wiem, że się nie zmażesz… 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 kwietnia 2010, 19:00

Ta­tuaż - emoc­ja­mi ma­luje ciało
Bo dusza to mało
Aby po­wie­dzieć to co by się chciało 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 kwietnia 2013, 05:50

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki