Wyszukiwarka: taniec

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­niec — zgromadziliśmy 181 tekstów.

Po­całunek, pier­wszy ta­niec miłości - cze­kam na or­kies­trę ;) 

myśl
zebrała 118 fiszek • 1 lipca 2013, 17:16

Na­miętność to ta­niec na li­nie pożąda­nia, często bez ase­kurac­ji rozsądku. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 21 marca 2011, 15:05

Czy pop­ro­sisz Mnie o ko­lej­ny ta­niec gdy mu­zyka do­bieg­nie końca...? 

myśl
zebrała 87 fiszek • 2 listopada 2010, 19:32

Jak mu­zyką roz­budzasz jej zmysły tak czy­nami roz­budź jej ciało. Dłońmi wpro­wadź jej duszę w eufo­rię. Niech wi­je się w tańcu emoc­ji, od szczęścia po łzy. Masz nad nią władzę. Ona jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 79 fiszek • 20 lipca 2010, 22:24

Ta­niec niczym stud­nia; wyp­rawą wgłąb człowieka ożywioną źródłem subtelności...

~S.C. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 28 listopada 2010, 08:42

Życie lu­bi zas­ka­kiwać. Ono ma swój włas­ny, niez­ro­zumiały dla ni­kogo ta­niec i często ro­bi pi­ruety, od­wra­cając się przy tym o 180 stopni. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 16 lutego 2011, 16:26

ta­niec trze­ba mieć w głowie i ser­cu, ciało się wyćwiczy.


[poz­dra­wiam mo­jego tatę, in­struk­to­ra tańca, z które­go ust wy­leciały te słowa.] 

myśl
zebrała 60 fiszek • 23 października 2010, 15:40

Kiedy kąci­ki ust z lek­kością się unoszą uka­zując w oczach is­kier­ki ra­dości to i ser­ce zaczy­na swój bez­wa­run­ko­wy, pro­mien­ny taniec 

myśl
zebrała 56 fiszek • 3 lutego 2011, 02:29

Miłość po­win­na być chustą z naj­de­likat­niej­sze­go ma­teriału, którą ciepły wiatr wpra­wia w ta­niec, a na­wet naj­straszniej­szy wicher jej nie ro­zer­wie. Na sta­re la­ta win­na chwy­tać wiatr w rękaw i uno­sić jak na skrzydłach... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 11 maja 2010, 09:12

Cisza i ta­niec, ogień i seks-skraj­ności,którę pot­ra­fią ukoić niejedną duszę. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 16 czerwca 2011, 14:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:53eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:52krysta sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:42beti7474 sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:35M44G sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”

dzisiaj, 21:34eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:32CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 21:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st piękne słowa piękne ges­ty piękne kłam­stwa sztuczny [...]

dzisiaj, 21:22Cris sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”