Wyszukiwarka: taniec

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ta­niec — zgromadziliśmy 290 tekstów.

Fo­tog­ra­fia zap­rasza sztukę do tańca. 

myśl dnia z 13 lutego 2013 roku
zebrała 230 fiszek • 4 października 2010, 20:52

Życie to niezły teatr, gdzie ro­zum w tańcu wyob­raźni - różne po­zy przybiera. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 26 maja 2011, 12:20

Ty­le w To­bie sza­cun­ku, na ile sza­nujesz Dob­ro Bliźniego.
Jeżeli świado­mie przek­raczasz cudze gra­nice, łamiesz pięczęć zaufania.
____________

"God­ność człowieka to naj­większa je­go war­tość. Grzeszy ten, który nią pomiata.
Grzeszy ten, który o nią nie walczy." [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 95 fiszek • 19 listopada 2012, 18:56

Chciałabym Cię o coś pop­ro­sić. Wiem, że to znów, że wciąż i że ko­lej­ny raz. Obiecuję - os­tatni. Ale miej tę prośbę na wie­rzchu pośród wszys­tkich składa­nych w Twe ser­ce.
Nie pozwól, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 95 fiszek • 2 września 2010, 15:19

Kocha­nie ja będę pro­wadził Cię nie tyl­ko w tańcu... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 9 sierpnia 2010, 19:28

Na­miętność to ta­niec na li­nie pożąda­nia, często bez ase­kurac­ji rozsądku. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 21 marca 2011, 15:05

Czy pop­ro­sisz Mnie o ko­lej­ny ta­niec gdy mu­zyka do­bieg­nie końca...? 

myśl
zebrała 87 fiszek • 2 listopada 2010, 19:32

Jak mu­zyką roz­budzasz jej zmysły tak czy­nami roz­budź jej ciało. Dłońmi wpro­wadź jej duszę w eufo­rię. Niech wi­je się w tańcu emoc­ji, od szczęścia po łzy. Masz nad nią władzę. Ona jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 79 fiszek • 20 lipca 2010, 22:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Wszystkie
Filtruj wyniki