Wyszukiwarka: szczerość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: szcze­rość — zgromadziliśmy 458 tekstów.

Sprawdźmy obecność

Zaufa­nie? - Jestem!
Nadzieja? - Obecna!
Szcze­rość? - Jest!
Miłość? miłość?! miłości zno­wu nie ma.. 

myśl
zebrała 218 fiszek • 8 lutego 2010, 18:43

Z szcze­rością cza­sami by­wa tak, jak z zep­su­tym zębem, bo naj­bar­dziej bo­li w chwi­li, gdy wdał się stan zapalny. 

myśl dnia z 17 czerwca 2014 roku
zebrała 181 fiszek • 12 listopada 2010, 18:55

Cza­sem myślę, że ocze­kując od dru­giego człowieka szcze­rości, wy­magam te­go, by ku­ra zno­siła złote jajka. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 21 stycznia 2011, 14:52

Su­biek­tywna szcze­rość ra­ni nieświadomie. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 15 września 2010, 20:22

- W co się bawicie?
- W szczerość. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 6 marca 2011, 16:42

Praw­dzi­wy przy­jaciel może Cię zra­nić tyl­ko szczerością.. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 20 kwietnia 2010, 18:44

Przy­jaźń, to two­je łzy, a mój ból,
to two­je szczęście, a mo­ja radość.
Przy­jaźń, to ser­ce - ser­cu, w od­da­niu i podzięce.


de­dyko­wane szczerości... 

myśl
zebrała 115 fiszek • 3 kwietnia 2013, 23:54

Sztuką jest człowieko­wi nie tyl­ko wybaczyć
ale i w je­go oczach szcze­rość zobaczyć. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 18 sierpnia 2010, 10:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Wszystkie
Filtruj wyniki