Wyszukiwarka: szczerość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: szcze­rość — zgromadziliśmy 314 tekstów.

Sprawdźmy obecność

Zaufa­nie? - Jestem!
Nadzieja? - Obecna!
Szcze­rość? - Jest!
Miłość? miłość?! miłości zno­wu nie ma.. 

myśl
zebrała 218 fiszek • 8 lutego 2010, 18:43

Su­biek­tywna szcze­rość ra­ni nieświadomie. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 15 września 2010, 20:22

Poszu­kiwaczom praw­dy szcze­rość się nie nudzi. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 2 maja 2013, 00:15

- W co się bawicie?
- W szczerość. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 6 marca 2011, 16:42

Sztuką jest człowieko­wi nie tyl­ko wybaczyć
ale i w je­go oczach szcze­rość zobaczyć. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 18 sierpnia 2010, 10:09

O po­wodze­niu w miłości nie świad­czy ilość po­siada­nych ado­ratorów tyl­ko szcze­rość ich intetncji. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 30 maja 2010, 19:39

Jeśli dużo da­jesz sta­rając się, owi­jasz zda­nia w wyszu­kane słowa, szcze­rość sta­wiasz przed kłam­stwem, wy­raz kocham nie jest tyl­ko for­mułą, a mi­mo to w za­mian dos­ta­jesz po głowie - naj­wyższa po­ra wy­leczyć się z romantyzmu. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 17 kwietnia 2010, 18:00

Szcze­rość ma gorzki smak, gdy kwa­sisz tym, co ci słodzą. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 4 maja 2014, 01:00

Szcze­rość jest przy­wile­jem odważnych. 

myśl dnia z 11 grudnia 2013 roku
zebrała 92 fiszki • 31 lipca 2010, 11:17

Bo­les­na szcze­rość - ona nie ty­le ob­raża, co prawdę obnaża. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 1 sierpnia 2011, 17:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:48skorek sko­men­to­wał tek­st i bez ciebie świeci [...]

dzisiaj, 23:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 23:47Paladin sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 23:46karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 23:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

dzisiaj, 23:46amel. sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 23:45tomek43i sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]