Wyszukiwarka: stara miłość nie rdzewieje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sta­ra miłość nie rdze­wieje — zgromadziliśmy 23 teksty.

Sta­ra miłość nie rdze­wieje, ona tyl­ko pok­ry­wa się mchem...* Na ja­kiś czas. 

myśl
zebrała 173 fiszki • 6 grudnia 2010, 15:01

Jed­ni mówi­li jej :"Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki."  
In­ni,że: "Sta­ra miłość nie rdze­wieję."  
A Ja mówię po pros­tu: "W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca."  


*Każde­mu war­to dać drugą szansę,na­wet włas­ne­mu sercu.* 

myśl
zebrała 118 fiszek • 2 kwietnia 2010, 14:09

Sta­ra miłość nie rdze­wieje, ale jeśli zaj­dzie pleśnią to struć się można. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 14 sierpnia 2010, 13:42

Ludzie są śmie­szni. Wszys­tko do­pasują do swo­jej sy­tuac­ji. Raz po­wiedzą, że "dwa ra­zy nie wchodzi się do tej sa­mej rze­ki", in­nym ra­zem, że "stara miłość nie rdzewieje". 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 maja 2010, 16:45

Sta­ra miłość nie rdze­wieje tyl­ko siwieje. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 13 października 2011, 14:50

Sta­ra miłość nie rdze­wieje. Ta pier­wsza miłość jest naj­większa i na całe życie. Na­wet jeśli nie będzie się z tą osobą, na­wet jeśli będzie się próbo­wało za­pom­nieć al­bo będzie się prze­kona­nym, że [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 października 2009, 20:56

-Sta­ra miłość nie rdzewieje
-hm... to ma­my problem!
-...?
-bo... widzisz..to znaczy, naszą już daw­no wy­wiozłam na złomowisko. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 kwietnia 2010, 14:45

Aby uniknąć sy­tuac­ji, w której jes­teśmy żywym przykładem na pot­wier­dze­nie słów "sta­ra miłość nie rdze­wieje", trze­ba pa­miętać za co się ko­goś nienawidzi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 września 2011, 11:18

1 2 3

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama