Wyszukiwarka: spełnienia marzeń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spełnienia marzeń — zgromadziliśmy 2009 tekstów.

Nie śmiej się z marzeń in­nych, nig­dy - jut­ro mogą stać sie Twoimi.


27.05.2011 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 maja 2011, 21:05

Wraz z płynącym cza­sem i osiągnięty­mi ce­lami, zmieniają się marze­nia i ko­lej­ny raz cze­kamy na ich spełnienia. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 stycznia 2011, 23:17

We­getac­ja to życie bez marzeń.

15.11.2010 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 listopada 2010, 00:04

Sny są ilus­trac­ja­mi w księdze marzeń. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 stycznia 2014, 14:26

Z marzeń spełniamy siebie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 16 stycznia 2013, 12:05

Będę Cię wy­pat­ry­wać w ok­nie marzeń z nadzieją, że kiedyś do mnie przyj­dziesz . 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 grudnia 2011, 14:41

?./"Małymi kro­kami dążyła do swoich wiel­kich marzeń.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 stycznia 2010, 13:24

Nie pozwól aby jed­no upad­nięcie było końcem dążenia do marzeń. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 marca 2010, 21:09

Niewol­ni­ca swoich marzeń, prag­nień i emoc­ji... i nie wiem czy chcę się uwolnić... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 maja 2010, 20:07

Jak łat­wo stra­cić nadzieję. Jak łat­wo poz­ba­wić się marzeń. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 listopada 2010, 23:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:47Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st nowoczesne pro­jek­ty bu­dow­la­ne są [...]

dzisiaj, 23:47Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:46karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 23:46Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 23:43amel. sko­men­to­wał tek­st Nie to, że sr*m [...]

dzisiaj, 23:42Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:42Niusza sko­men­to­wał tek­st Człowiek wy­ras­ta z pieluch [...]