Wyszukiwarka: spójrz

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spójrz — zgromadziliśmy 510 tekstów.

Chodź, spójrz moimi ocza­mi, poczuj opuszka­mi palców i usłysz to, co ja słyszę co dzień.
Wte­dy nap­rawdę do­wiesz się co myślę. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 lipca 2010, 13:48

-Dlacze­go ty się z nią za­dajesz? Ona jest czarna!!!
-I co z te­go lu­bię ją. Spójrz na siebie ty tez jes­teś czar­na.
Tyl­ko nies­te­ty od środka. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 29 kwietnia 2010, 09:32

Spójrz miłości w oczy, uj­rzyj w nich od­bi­cie gwiazd, które lśnią naj­czys­tszym blas­kiem i idź. Idź w stronę nieba. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 marca 2011, 19:16

Proszę Cię jeszcze o jed­no... Zap­ro­wadź mnie za rękę na krawędź prze­paści i spójrz mi w oczy, jeśli nie poczu­jesz nic pat­rząc w mo­je szkla­ne spoj­rze­nie... po pros­tu mnie puść. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 16 października 2010, 19:49

Spójrz przed siebie i więcej się nie oglądaj. Spróbuj przeżyć, każdą chwilę naj­le­piej jak pot­ra­fisz. Przeszłość to przeszłość, już nic się nie powtórzy, nic nie zdarzy się znowu. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 września 2010, 20:26

Jeśli za kimś tęsknisz spójrz w niebo-może wasze spoj­rze­nia aku­rat się spotkają 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 kwietnia 2011, 17:29

Nim po­myślisz o sa­mobójstwie spójrz dookoła i po­pat­rz ilu ludzi będzie za Tobą tęsknić. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 3 lipca 2010, 17:34

Ciem­niej­sze od­cienie czer­ni czy­nią nasze sce­nariu­sze jaśniej­szy­mi. Bo spójrz... Nig­dy nie jest tak źle jak by mogło być. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 3 lutego 2011, 17:59

Nie pot­ra­fię... Nie spróbuję... Nie dam rady...
Spójrz przed siebie, złam zasady,
Uwierz so­bie, w swe zamiary,
Po­myśl chwilę, na­bierz wiary,
Po­tem działaj bez wytchnienia,
Reali­zuj swe marzenia. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 1 września 2010, 11:52

Py­tasz czy na całe życie?
Za­pamiętaj mo­je oczy, spójrz w nie za 30 lat, jeśli zo­baczysz w nich ten sam blask co te­raz, to już o nic nie py­taj i ciesz się bo doświad­czysz cu­du miłości. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 20 marca 2010, 12:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:48karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:42skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:32skorek sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:23Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:15Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:12karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:08skorek sko­men­to­wał tek­st zbliżając się do bo­ga [...]

dzisiaj, 01:05karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]