Wyszukiwarka: spójrz

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spójrz — zgromadziliśmy 447 tekstów.

- O! Spójrz. Zno­wu ma inną.
- Daj spokój.
- On już mnie nie ob­chodzi.
- Tak?! To dlacze­go ubierasz bluzkę, w której naj­bar­dziej Cię lubił? 

myśl
zebrała 55 fiszek • 1 stycznia 2010, 19:13

Krocząc dum­nie przez życie z głową do góry, co ja­kiś czas spójrz pod no­gi ,tak na wszel­ki wy­padek, bo może ktoś Ci pod­sta­wia nogę. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 20 grudnia 2010, 19:29

Nic nie mów, tyl­ko spójrz mi w oczy, wte­dy nie będę pot­rze­bowała wyjaśnień... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 września 2010, 21:23

Nie py­tam cię " pa­ni mo­jego ser­ca" dlacze­go ko­lej­ny raz, kwiaty ne­nufarów ze sta­wu nie swo­jego zry­wasz, spójrz wreszcie w lus­tro i swoich oczu za­pytaj, z ja­kiego po­wodu na­dal grzeszysz - 
" myślą, mową i uczyn­kiem" prze­ciw­ko drugiemu?

de­dyko­wane " K" 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 stycznia 2013, 23:58

- Ma­musiu, co to jest miłość?
- Spójrz - pod­niosła chłop­ca i po­sadziła go na pa­rape­cie. - Widzisz tą pa­nią? - wska­zała na starą ko­bietę z uśmie­chem na us­tach. Chłop­czyk po­kiwał głową. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 15 marca 2010, 19:33

Spójrz mi pros­to w oczy i po­wiedz żebym od­szedł. Proszę!!! 

myśl
zebrała 50 fiszek • 16 kwietnia 2010, 21:48

Jes­teś tu, od­czu­wam szczątkową obec­ność Two­jej oso­by. Czy­tam lis­ty, Twe słowa ociekające gorącym luk­rem spływają mi po pal­cach. Ob­li­zuję je, by przy­pom­nieć so­bie brzmienie głosu, głosu, który po­kochałam miesiące te­mu. Pa­miętam. Tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 stycznia 2011, 00:36

Chodź, spójrz moimi ocza­mi, poczuj opuszka­mi palców i usłysz to, co ja słyszę co dzień.
Wte­dy nap­rawdę do­wiesz się co myślę. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 lipca 2010, 13:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Wszystkie
Filtruj wyniki