Wyszukiwarka: serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce — zgromadziliśmy 8580 tekstów.

Dob­re ser­ce to naj­lep­sza religia. 

myśl dnia z 28 stycznia 2014 roku
zebrała 194 fiszki • 31 marca 2010, 07:21

Gdy cier­pi ser­ce smucą się oczy... 

myśl
zebrała 187 fiszek • 15 stycznia 2011, 17:55

Kiedy głupo­ta wrosła w ro­zum - prze­rośnie i serce. 

myśl
zebrała 143 fiszki • 27 sierpnia 2013, 04:04

Gdy ból ser­ce i duszę rozdziera,
za­miast psycho­loga wolę przyjaciela. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 14 kwietnia 2010, 10:29

Ser­ce po­ruszo­ne nutą miłości, wyg­ry­wa naj­piękniej­sze melodie. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 2 lipca 2013, 21:37

Zra­nione ser­ce pat­rzy in­nym okiem. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 10 października 2013, 14:22

Mo­je ser­ce wciąż Ciebie zachłan­nie spragnione... 

myśl
zebrała 128 fiszek • 13 listopada 2010, 16:58

Nagłe szar­pnięcie gdzieś pod łopatką – to ser­ce wy­padło z zawiasów. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 29 stycznia 2011, 01:51

Mo­je złama­ne ser­ce pełne jest nienawiści. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 11 lutego 2011, 21:39

Ser­ce każde­go z nas no­si ja­kiś tatuaż. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 26 lutego 2012, 16:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:59shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:58scorpion wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 10:58krysta wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 10:58scorpion wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 10:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:56shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:55nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:51scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:51deszczowymrok sko­men­to­wał tek­st Czemu od­chodzisz,po co było [...]