Wyszukiwarka: sens zycia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sens zy­cia — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Od dziś muszę żyć inaczej. Dziec­ko które nosze pod ser­cem jest naj­ważniej­szym sen­sem mo­jego życia. Nie mogę za­wieść mo­jego promyczka.


* z zy­cia swego 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 kwietnia 2010, 19:09

Sen­sem zy­cia nie po­win­na byc tyl­ko chęć przeżycia, lecz je­go stra­ta w wal­ce o swe przekonania.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 sierpnia 2010, 14:43

......źle mie oce­nilas - myśle ze 16 lat to je­den z naj­piękniej­szych ok­resów zy­cia czlo­wieka. Je­go kształty na­bierają i przyj­mują stop­niowo zap­rogra­mowaną przez na­turę formę i piękno, a umysł próbu­je dorównac ciału, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 lutego 2010, 21:26

sens zy­cia jest wte­dy gdy czu­jesz je­go smak . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 lutego 2012, 22:19

sens prze­zycia zy­cia jest ta­ki ze po nim do­wiemy sie wreszcie co bedziemy robic..dalej 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 marca 2010, 00:37

Jak to za­jebis­cie byc Twar­da, nie ma­jaca uczuc suką, no nie ..? Jak to za­jebis­cie jest krzyw­dzic swoich naj­bliz­szych.. Cu­dow­nie, jes­li je­dynym sen­sem zy­cia jest zy­cie zy­ciem in­ne­go czlo­wieka. Troche smie­sznie napisane, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 października 2012, 16:34

nie ma nic bar­dziej bo­les­ne­go niż od sen­su zy­cia usłyszeć ze nie chce być juz twoim sen­sem zycia. 

myśl
zebrała 3 fiszki

By­la dziew­czy­na i chlopak
Wiado­mo mie­szka­li w blokach
Cos między ni­mi zaswiecilo
Zacze­li po szko­le się spotykac
Sta­le,spedza­li wszys­tkie wol­ne chwile
Ra­zem,na­poczat­ku to było zauroczenie
Z cza­sem sta­lo się czyms wiecej
To by­la mi­losc,oni mo­wili
Że be­da ra­zem do [...] — czytaj całość

myśl • 18 czerwca 2012, 15:57
Wszystkie
Filtruj wyniki