Wyszukiwarka: sens zycia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sens zy­cia — zgromadziliśmy 1710 tekstów.

Przychodzę, gdy już wszys­cy odeszli…więc nie py­taj czy przy­jaźń ma sens. 

myśl
zebrała 376 fiszek • 26 września 2010, 10:03

To, jak długo będę wal­czył o Ciebie nie ma znaczenia,
gdy wiem, że to w To­bie tkwi sens me­go istnienia. 

myśl
zebrała 182 fiszki • 12 listopada 2010, 10:22

By­wa, że doj­dziesz tam, gdzie nie za­mie­rzałeś iść. I to też ma sens. 

myśl
zebrała 168 fiszek • 13 stycznia 2013, 19:36

W źdźble tra­wy od­na­lazłem sens is­tnienia…w prze­latującym mo­tylu od­kryłem wrażli­wość swo­jej duszy…w człowieku miłość uka­zała mi swo­je piękno… 

myśl
zebrała 166 fiszek • 18 maja 2010, 06:23

Nie zagłębiaj się nad­to w szczegóły, gdyż możesz zat­ra­cić sens. 

myśl
zebrała 142 fiszki • 27 maja 2010, 16:10

...a my niez­mien­nie z ty­mi pre­ten­sja­mi do zy­cia: o "LEPIEJ !!" i o "INACZEJ !!"... 

myśl
zebrała 127 fiszek • 8 października 2010, 15:19

W słowie ważniej­szy jest sens, niż je­go patos. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 28 marca 2013, 21:40

Życie ma ta­ki sens, ja­ki sam mu nadasz. 

myśl dnia z 11 października 2012 roku
zebrała 113 fiszek • 7 maja 2010, 12:51

Wpro­wadze­nie w Pol­sce de­mok­racji miało ta­ki sens, jak kradzież złotówki z ban­ko­wego sejfu... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 24 października 2010, 12:56

Jeśli jest sens to szczęście z pew­nością na ko­niec się pojawi. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 30 października 2011, 14:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:40shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:39Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:37shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:36mechaa sko­men­to­wał tek­st Stos

dzisiaj, 20:36shulag sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:35LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:34amel. sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 20:33shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:32mechaa wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.