Wyszukiwarka: ryba

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ry­ba — zgromadziliśmy 68 tekstów.

...
Nie­rzad­ko ry­ba więcej powie
niż moc­no wy­gada­ny człowiek. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 20 maja 2010, 19:25

W sieci kłam­stw naj­większy od­se­tek sta­nowią tzw. gru­be ryby. 

myśl dnia z 17 kwietnia 2013 roku
zebrała 101 fiszek • 18 czerwca 2010, 20:16

... FILANTROP...
... ( czy­li "nie da­waj ludziom ry­by, daj im wędkę")...

... za­dowo­lony z wy­ników uzys­ka­nych w Minnesocie...
... wy­jechał na Sa­harę by i tam roz­da­wać wędki...

* Min­ne­sota jest zwa­na "krainą 10.000 jezior"... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 października 2010, 00:17

Zas­tanów się co chcesz ro­bić w życiu, a później licz się ze swoimi za­miłowa­niami i pre­dys­po­zyc­ja­mi. Pil­nuj żeby nie zos­tać ni tym, ni owym bo będziesz rzu­cał się jak ry­ba w sieci - to w tę to w tamtą stronę. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 czerwca 2010, 09:01

Ja wolę wędkę, ty rybę, a rze­ka daleko. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 16 listopada 2012, 09:21

Nie wszys­tko złoto co się świeci,
Nie wszys­tek dob­re ry­by na­pełniają sieci
Rodzi­ce także dziećmi by­li i lu­bili psocić
Wy­bacz pa­mięć nie da się zeń ogołocić...


*Mo­tyl­ko­wi za pamięć 

myśl
zebrała 56 fiszek • 5 stycznia 2011, 00:01

Człowiek bez pas­ji nie zro­zumie dru­giego, który wsta­je o 3.30 żeby pójść na ryby. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 września 2010, 14:27

Ko­bieca cier­pli­wość jest jak żyłka wędkar­ska. Cien­ka i nie każda udźwig­nie "dużą rybę". 

myśl
zebrała 53 fiszki • 21 września 2010, 23:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie
Filtruj wyniki