Wyszukiwarka: rozstanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: roz­sta­nie — zgromadziliśmy 457 tekstów.

Bo dziś jest dzień, który coś zamyka,
z kimś trze­ba się roz­stać,coś opuścić trzeba.
I choć ser­ce krzyczeć każe- mil­czeć trzeba. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 23 czerwca 2010, 16:50

Po roz­sta­niach człowiek marzy o diecie, która po­wodu­je mniej­szy ciężar serca. 

myśl dnia z 19 września 2013 roku
zebrała 129 fiszek • 26 maja 2010, 07:03

- Tak bar­dzo się boję (po­wie­działo Ser­ce do Miłości)
- Nie masz cze­go, zo­baczysz będzie wspa­niale (wtrąciło się Szczęście)
- Ale cza­sami będzie bo­lało (szepnęło Rozstanie)
- Prze­cież tam­to Ser­ce ma ko­goś in­ne­go, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 122 fiszki • 21 stycznia 2010, 17:42

Życie i miłość przychodzą znienac­ka, a roz­stać się z ni­mi nie sposób...


22.06.10r. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 22 czerwca 2010, 13:59

Piep­rzy­my się z włas­ny­mi wspom­nieniami za­miast wrócić do nor­malności po rozstaniach. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 7 września 2010, 23:10

Żad­ne z nich nie przy­puszczało, że przy­pad­ko­we spot­ka­nie, roz­mo­wy do czwar­tej nad ra­nem, wspólny śmiech, jej łzy, roz­sta­nia i pow­ro­ty zap­ro­wadzą ich w tam, gdzie po­wiedzą so­bie 'tak'. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 4 lipca 2010, 21:42

Roz­cza­rowa­nia, roz­sta­nia czy też na­jok­rutniej­sza śmierć to rodzaj kon­tuzji prędzej czy później da­je o so­bie znak. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 11 lipca 2010, 12:06

Po­mimo roz­sta­nia każde z nich cho­ciaż raz za­wisło na wie­sza­ku wspólnych wspomnień. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 11 września 2010, 22:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Wszystkie
Filtruj wyniki