Wyszukiwarka: romantyczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­man­tyczne — zgromadziliśmy 169 tekstów.

To wrażli­wość Ko­biety uka­zuje tą skry­waną ro­man­tyczną część męskiego serca. 

myśl
zebrała 188 fiszek • 9 maja 2010, 00:02

Nie masz pre­ten­sji, gdy nie od­bieram te­lefo­nu. Nie jes­teś zaz­dros­ny o moich ko­legów. Nie wy­pomi­nasz mi bra­ku cza­su dla Ciebie. Nie kłócisz się, po której stro­nie łóżka chcesz sy­piać. Nie ro­bisz mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 144 fiszki • 13 stycznia 2010, 19:07

Romantycznie

Wi­no, mu­zyka i trochę światła...
w ma­giczny sposób wieczór ułatwia. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 8 maja 2010, 19:41

Z przym­rużeniem oka, mniej romantycznie

O ko­goś, kto będzie umiał go­tować i nie po­wie: "Ty jes­teś babą, Ty po­win­naś umieć!" 

myśl
zebrała 75 fiszek • 29 lipca 2010, 22:18

Ko­biety kochają fa­cetów pew­nych siebie, trochę bez­czel­nych, troche sza­lonych, Dusze towarzystwa.

Po­tem przez resztę życia próbują ich zmienić w od­po­wie­dzial­nych, ro­man­tycznych Domatorów. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 31 lipca 2011, 08:54

A w swo­jej głowie zna­lazłam miej­sce, gdzie sa­mot­ność jest dob­ra, gdzie zacho­dy słońca nie są ro­man­tyczne, gdzie miłość to tyl­ko złudze­nie optyczne... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 5 czerwca 2010, 12:12

-Wi­taj. To ja, Twój ‘Książe z Baj­ki’. Jes­tem odzwier­cied­le­niem Twych marzeń: ciepły, kochający, ro­man­tyczny, za­baw­ny..Słowem Fa­cet Idealny.
-Nie no świet­nie..a kran umiesz naprawić?
-Nie.. no ale poez­je pisze i w ogóle..
-Boże, cze­mu nie marzyłam o Ideal­nym Hydrauliku..? 

myśl
zebrała 71 fiszek • 16 stycznia 2010, 22:42

Wol­ność jest pa­liwem dla og­nia ro­man­tycznej miłości.


Madziu, dla Ciebie ;) 

myśl
zebrała 62 fiszki • 6 lipca 2011, 13:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wszystkie
Filtruj wyniki