Wyszukiwarka: raz się żyje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: raz się żyje — zgromadziliśmy 83774 teksty.

Po raz ko­lej­ny zra­niłam się o krawędź os­trych słów ... 

myśl
zebrała 206 fiszek • 12 maja 2010, 05:41

I od­wróć się jeszcze raz, do moich marzeń...a poz­wolę Ci odejść... 

myśl
zebrała 146 fiszek • 8 marca 2013, 05:24

Kiedy w człowieku roz­pycha się szczęście, wie on po co żyje ;) 

myśl
zebrała 143 fiszki • 30 kwietnia 2013, 00:02

Odez­wał się, spot­ka­li się, spędzi­li miło czas. Cisza. Chy­ba nie da ra­dy przeżyć te­go cier­pienia ko­lej­ny raz. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 2 listopada 2010, 21:00

i na­wet skacząc ten os­tatni raz z mos­tu nie za­pom­nij cie­szyć się z wiat­ru we włosach 

myśl
zebrała 132 fiszki • 13 czerwca 2010, 01:06

Człowiek raz odar­ty z god­ności już nig­dy nie żyje, nie kocha i nie czu­je tak samo... 

myśl
zebrała 128 fiszek • 25 czerwca 2011, 16:35

Mo­noton­nie po raz set­ny czy­tam Twoją os­tatnią wiado­mość do mnie. Chy­ba ro­bię się sentymentalna... 

myśl
zebrała 127 fiszek • 17 października 2010, 13:35

Nic nie zdarza się bez po­wodu, a zwłaszcza dru­gi raz to samo. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 23 września 2010, 21:08

Al­bo Cię zniena­widzę, al­bo jeszcze raz się w To­bie zakocham. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 3 lutego 2010, 13:22

I ko­lej­ny raz Ro­zum krzyczał
"Nie an­gażuj się.!",
a Ser­ce cicho szeptało
"To Two­ja szansa.." 

myśl
zebrała 107 fiszek • 18 czerwca 2010, 21:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 00:56krysta sko­men­to­wał tek­st Miarą szczęścia jest ocze­kiwa­nie.  

dzisiaj, 00:55krysta sko­men­to­wał tek­st Bez pożeg­na­nia od­chodzą... Wszys­cy ci,którym [...]