Wyszukiwarka: radość smutek żal

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dość smu­tek żal — zgromadziliśmy 2973 teksty.

Ra­dość ze zwykłej chwi­li, to ta­kie pros­te i cza­sem tak nieosiągalne. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 1 sierpnia 2010, 13:10

Tyl­ko wte­dy od­czu­jesz ra­dość ze zdro­wia, jeśli wcześniej doświad­czysz choroby... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 22 września 2010, 17:15

Dziec­ko - ra­dość, która na­wet przez łzy da­je szczęście. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 26 maja 2013, 11:26

Łzy po­magają nam wypłukać smu­tek i żal, ale nig­dy nie spra­wią, że za­pom­ni­my z ja­kiego po­wodu cierpimy... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 21 września 2010, 21:50

Ra­dość naj­szyb­ciej gaśnie w oczach 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 października 2011, 12:13

A człowiek tak kruchy!
Delikatny...
Na smu­tek podatny. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 7 października 2010, 16:13

Wdychać nadzieję no­sem, ra­dość wy­puszczać ustami... 

myśl dnia z 27 marca 2014 roku
zebrała 75 fiszek • 21 grudnia 2009, 18:43

Ra­dość w dzi­siej­szych cza­sach.. wys­tar­czy, że ukocha­na oso­ba na­pisze na ga­du-ga­du lub na naszej-kla­sie . 

myśl
zebrała 74 fiszki • 22 maja 2010, 19:48

Ra­dość lub smu­tek na czy­jejś twarzy jest również twoją zasługą. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 17 sierpnia 2010, 17:03

... bo kiedy tar­ga Tobą żal i roz­pacz to na­wet moc­no świecące słońce, uśmiech i ser­deczność nie pot­ra­fią roz­grzać ... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 19 maja 2011, 09:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:59shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 16:48shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:46Radziem wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st ALEJA MOD­RZE­WIOWA - KWIECIEŃ [...]

dzisiaj, 16:43magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Patrzę w odmęty mor­skich [...]

dzisiaj, 16:28shulag sko­men­to­wał tek­st Uczeń jest głup­szy od [...]

dzisiaj, 16:23jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:19Niusza sko­men­to­wał tek­st Mistrzem jest każdy, kto [...]

dzisiaj, 16:16Niusza sko­men­to­wał tek­st dwa słowa