Wyszukiwarka: radość życie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dość życie — zgromadziliśmy 16947 tekstów.

Jeśli wspólnie zna­leziony ka­myk da­je nam taką wielką ra­dość…to czyż nie stał się w naszych duszach już diamentem? 

myśl
zebrała 306 fiszek • 16 stycznia 2011, 11:49

Dob­re ser­ce, ręce go­towe do pra­cy i dro­ga is­to­ta obok…a reszta to tyl­ko kwes­tia wy­myśle­nia wspólnej de­finic­ji szczęścia i ra­dość z dokłada­nia cegiełek… 

myśl
zebrała 267 fiszek • 1 grudnia 2010, 07:53

Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech. 

myśl
zebrała 222 fiszki • 17 maja 2010, 11:57

Szczęśli­wy to człowiek, który zgodę w rękach no­si, w oczach ra­dość, a w bu­tach szacunek. 

myśl
zebrała 199 fiszek • 21 maja 2013, 20:30

Gdy widzi się ra­dość w oczach dziec­ka, to ro­bi się tak lek­ko na duszy... 

myśl dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrała 167 fiszek • 27 października 2010, 20:15

Mo­ja ra­dość rozpłynęła się we mgle samotności. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 3 kwietnia 2010, 19:03

Do serc dob­rych ludzi zagląda­my z ochotą, bo tam kwit­nie radość. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 13 lutego 2014, 05:43

Jakże często w obo­wiązku ra­my ra­dość z wza­jem­ne­go służenia zamykamy. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 16 listopada 2010, 07:14

Nie łudź głowy, iż pochwy­cisz ra­dość na zakręcie,
to jed­na z tych wy­magających sztuk, którą trze­ba wyp­ra­cować w środku. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 23 lipca 2010, 09:32

I w swoim cier­pieniu od­naj­dziesz ra­dość jeśli je­go ce­lem będzie ra­towa­nie czy­jegoś życia lub włas­nej duszy. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 25 marca 2010, 09:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:58amel. sko­men­to­wał tek­st smutnym człowiek co śmiać [...]

dzisiaj, 22:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st smutnym człowiek co śmiać [...]

dzisiaj, 22:37.Rodia sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 22:33whiterose sko­men­to­wał tek­st Moja kochan­ka

dzisiaj, 22:26LiaMort sko­men­to­wał tek­st ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na [...]

dzisiaj, 22:13M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:06karaczan19 sko­men­to­wał tek­st ''Odwaga,'' jest już sa­ma [...]

dzisiaj, 22:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:00mamma wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2