Wyszukiwarka: pustyni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pus­ty­ni — zgromadziliśmy 196 tekstów.

Cho­ciaż jes­teśmy jak te ziar­nka pias­ku na pus­ty­ni, to cóż war­ta byłaby pus­ty­nia, bez swoich ziarenek... 

myśl
zebrała 178 fiszek • 15 czerwca 2010, 05:06

I na pus­ty­ni burza za­bija ciszę. 

myśl dnia z 28 czerwca 2015 roku
zebrała 163 fiszki • 19 września 2010, 17:20

na pus­ty­ni ser­ca, żaden kwiat miłości nie zakwitnie 

myśl
zebrała 148 fiszek • 13 maja 2010, 00:03

W krainie ludzkich dusz i pus­ty­nie pot­ra­fią zakwitnąć. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 11 kwietnia 2013, 15:50

Miłość jest jak śle­piec na pus­ty­ni [...] Nie wiado­mo z której przyj­dzie stro­ny, ani do ko­go za­wita [...] 

myśl
zebrała 107 fiszek • 27 maja 2010, 20:54

Nie war­to bu­dować mos­tu słów na pus­ty­ni serca. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 24 lutego 2011, 14:34

to co wy­daje nam się oazą szczęścia na pus­ty­ni życia
prze­ważnie oka­zuje się piękną, ale nic nie wartą fatamorganą... 

myśl
zebrała 81 fiszek • 12 września 2010, 07:53

Cza­sem piel­grzym­ka przez pus­ty­nię jest je­dyną drogą do czy­jegoś serca. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 14 listopada 2010, 08:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Wszystkie
Filtruj wyniki