Wyszukiwarka: przyjaciel

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Oszu­kać nas mogą tyl­ko ci którym ufa­my.

-słowa mo­jego przyjaciela 

myśl
zebrała 70 fiszek • 13 grudnia 2009, 12:24

- Przytyłam!
- No, widzę.
- Jes­tem te­raz gruba!
- Jesteś.
- I co mam z tym zrobić?!
- Nic, to bar­dzo seksowne.

(Bu­dująca roz­mo­wa z przy­jacielem :)) 

myśl
zebrała 68 fiszek • 31 marca 2010, 16:43

Przy­jaciel - miękka po­duszka, na którą upadamy. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 15 stycznia 2010, 20:20

Czy prosząc przy­jaciela, by pomógł nam um­rzeć, nie wy­maga­my od niego zbyt wiele...? 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 kwietnia 2010, 13:37

- nie wyglądasz na dziew­czynę z problemami.
- byłabym dobrą aktorką.

auten­tyczna roz­mo­wa z przyjacielem. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 5 lutego 2010, 19:09

Krzycz ciszą... ! 

praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze usłyszy... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 marca 2010, 23:15

Roz­mo­wa dwóch przy­jaciółek spo­tykających się po latach.
- i jak tam Ci się układa ?
- a dob­rze, mam syn­ka Ka­rol­ka, ma 3 latka..
- to wpa­niale, a gdzie pra­cujesz ?
- yy..
- ja pra­cuję w fir­mie sprzątającej, prze­cież żad­na pra­ca nie hańbi, no mów kocha­na!
- jes­tem dziwką. - odpowiedziała.
za­padła niezręczna cisza. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 29 stycznia 2010, 00:27

Naj­większą podłość w so­bie za­wiera ten,kto zdradza żonę z żoną przyjaciela. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 13 marca 2010, 06:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki