Wyszukiwarka: przyjaźni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźni — zgromadziliśmy 576 tekstów.

Nie wy­magałam od nich przy­jaźni - te­raz wiem, że to był błąd. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 4 grudnia 2009, 19:59

Ku­piłam przyp­ra­wy do dzi­siej­sze­go obiadu. Mam 1 kg zaufa­nia, szcze­rości i na­miętności, 0,5kg wier­ności, ro­man­tyzmu i fan­tazji, 0,25kg zaan­gażowa­nia, przy­jaźni i in­tymności oraz szczyptę zaz­drości. Mógłbyś spraw­dzić w szaf­ce nad zle­wem, czy zos­tało nam trochę miłości? Bez niej z obiadu nici... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 maja 2010, 19:05

Praw­dzi­wej przy­jaźni nie roz­dzielą słowa... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 stycznia 2012, 20:54

Idziesz drogą mi­jasz ty­lu ludzi
Ich twarze tak różne wyk­rzy­wione od bólu
Idziesz i nie widzisz nikogo
Upa­dasz, przys­ta­jesz ktoś sta­je obok
Przy­jaźni jest wszędzie


dać tyl­ko jej szan­se aby mogła stanąć obok 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 czerwca 2010, 21:49

Piękno praw­dzi­wej przy­jaźni opiera się na miłości po­dob­nej do uczu­cia dwóch kochanków - miłości trwałej i burzli­wej, pełnej wzlotów i upadków, wspólnych celów, dążeń i prze­de wszys­tkim - poczu­cia blis­kości. Różni­ca jest jed­na: w oczach przy­jaciół tańczą ciepłe og­ni­ki, u kochanków - is­kry pożądania. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 czerwca 2010, 15:57

Jed­nak nie tak łat­wo wrócić do przy­jaźni kiedy zas­ma­kowało się miłości.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 sierpnia 2011, 12:36

ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 czerwca 2011, 10:16

Je­dyne cze­go się do­wie­działam przez ty­le lat 'fałszy­wej' przy­jaźni to, to że słowo 'dziękuję' za oka­zaną po­moc kosztu­je bar­dzo drogo. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 4 listopada 2010, 15:03

Czys­ta na­miętność, bez miłości, bez do­tyku, bez przy­jaźni. Na­miętność słów. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 maja 2011, 22:11

wiesz... wte­dy, gdy się poz­na­liśmy... 4la­ta te­mu.. niena­widziłam Cie z całego ser­ca. Byłeś dla mnie dup­kiem i cwa­niakiem. I strasznie się cieszę, że wte­dy tak tem­pe­rowałeś mój cha­rak­te­rek, a za co się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 sierpnia 2009, 14:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Kobiece ser­ce nieog­ra­niczo­ne ma [...]

dzisiaj, 10:05Irracja sko­men­to­wał tek­st Zaufanie to li­nia ciągła, [...]

dzisiaj, 10:04krysta sko­men­to­wał tek­st żyje z niedo­sytem emoc­jo­nal­nym

dzisiaj, 10:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 10:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto swym bo­gac­twem się [...]

dzisiaj, 09:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Rzeczywistości nie da się [...]

dzisiaj, 09:51Irracja sko­men­to­wał tek­st Konflikt między ludzki jak [...]

dzisiaj, 09:47Irracja sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 09:27Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st *** bez cuk­ru