Wyszukiwarka: przyjaźni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźni — zgromadziliśmy 642 teksty.

Wys­tar­czy do­dać miłość, by gra­nica między przy­jaźnią a ko­leżeństwem zniknęła bez śla­du. Dla­tego ja nie wierzę w przy­jaźń damsko-męską. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 maja 2010, 12:36

od­wie­czny dy­lemat ludzkości - za­ryzy­kować w miłość czy po­zos­tać na stałym grun­cie przy­jaźni ? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 kwietnia 2010, 20:36

nie chcę tej przyjaźni
chcę cze­goś więcej
zrozum. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 października 2010, 20:47

Resztka­mi przy­jaźni pow­strzy­muj­my dumę, głodząc dra­pieżne ego..
Ko­nającej miłości od­dajmy cześć, poz­wa­lając um­rzeć z god­nością w ciszy..

$M 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 sierpnia 2011, 21:26

Pochłonięci miłością za­pom­nieli o przyjaźni.
Tyl­ko praw­dzi­wi zostali... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 stycznia 2011, 21:29

` Wiesz kiedy zwykłą zna­jomość z człowiekiem można naz­wać przyjaźnią?
Gdy po ty­siącu kłótniach, mi­liar­dzie przyk­rych słów, ty­siącu rozstaniach,
ty­siącu cichych dni, kil­ku­nas­tu miesiącach nie widze­nia się
Ty wciąż masz ochotę opo­wie­dzieć wszys­tko dzwo­niąc o 3 ra­no do tej właśnie osoby
- Two­jego przy­jaciela. ` 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 września 2010, 18:03

Nie wiem do cze­go nam bliżej, przy­jaźni czy miłości. Na pew­no do kłamstwa. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 maja 2012, 12:55

Tak so­bie myślę
ciężko jest żyć bez miłości i bez przyjaźni
re­kom­pensu­je to fakt, że
na ni­kim się nie za­wie­dziesz i na ni­kim nie polegasz

tyl­ko
na ile to jest ludzkie? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 października 2011, 23:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Wszystkie
Filtruj wyniki