Wyszukiwarka: przyjaźń damsko męska

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń dam­sko męska — zgromadziliśmy 1447 tekstów.

Przychodzę, gdy już wszys­cy odeszli…więc nie py­taj czy przy­jaźń ma sens. 

myśl
zebrała 376 fiszek • 26 września 2010, 10:03

Przy­jaźń to nie obo­wiązek by­cia, ale przy­jem­ność przebywania. 

myśl dnia z 5 października 2015 roku
zebrała 308 fiszek • 1 marca 2013, 21:39

Relacje...

W sto­sun­kach dam­sko - męskich zwyk­le tak się dzieje,
że gdy ko­bieta mięknie to fa­cet twardnieje. 

myśl
zebrała 251 fiszek • 7 października 2010, 21:08

Nie wątp w moją przy­jaźń, gdy widząc cię mówię „wejdź oni mogą poczekać”. 

myśl
zebrała 220 fiszek • 18 listopada 2010, 07:09

Praw­dzi­wa przy­jaźń rodzi się powoli,
- fałszy­wa szyb­ko umiera... 

myśl dnia z 9 października 2014 roku
zebrała 219 fiszek • 1 lutego 2014, 19:29

Przy­jaźń to ta­kie ok­no życia, do które­go można przyjść nie na­cis­kając dzwonka. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 22 lutego 2012, 08:49

Cza­sami jed­na chwi­la we­ryfi­kuje przy­jaźń ...
i wte­dy oka­zuje się, że "całe życie" to za mało
żeby poz­nać praw­dzi­we ob­licze "przy­jaciela" ... 

myśl
zebrała 189 fiszek • 26 stycznia 2011, 14:28

Nie stra­cić siebie, to nie stra­cić te­go, co było dotąd ważne, naj­ważniej­sze, zaw­sze mieć czas na miłość, rodzinę, przy­jaźń. Zaw­sze czuć pe­wien niedosyt. 

myśl
zebrała 179 fiszek • 23 stycznia 2014, 06:31

Łat­wiej z przy­jaźni o szcze­bel wyżej wskoczyć
Niż z miłości na przy­jaźń zeskoczyć. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 8 lipca 2010, 01:28

Gdy go­nit­wa myśli kos­ma­tych nas­ta­nie tam się kończy przy­jaźń zaczy­na kochanie. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 28 marca 2010, 10:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 07:36Irracja sko­men­to­wał tek­st kloszard ut­rzy­muje przy życiu [...]

dzisiaj, 07:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 07:32Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeżeli al­ko­hol fak­tycznie za­bija [...]

dzisiaj, 07:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Uczymy się na cudzych [...]

dzisiaj, 07:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie możemy rzeczy tak [...]

dzisiaj, 07:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Najwspanialszą drogą życiową jest [...]

dzisiaj, 07:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Ponura to wiz­ja, w [...]

dzisiaj, 07:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Własne wa­dy naj­bar­dziej przeszkadzają [...]

dzisiaj, 07:20Irracja sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]