Wyszukiwarka: przy tobie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy to­bie — zgromadziliśmy 7570 tekstów.

Mój pokój prze­pełniły wspom­nienia o Tobie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 października 2010, 18:52

Bądź przy mnie, na­wet szeptem... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 marca 2010, 21:49

Każde­go dnia zmieniam się. Cza­sem brzyd­ko, cza­sem ład­nie, ale w siebie własną i wciąż przy Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 czerwca 2010, 07:14

-po­wiedź coś.
-ale co Ci mam powiedzieć?
Że będzie dob­rze? Nie wiem, czy będzie, nie chcę Ci nic obiecywać.
Że masz się nie mar­twić? Mar­tw się, prze­myśl wszystko.
Je­dyne co Ci mogę obiecać to to, że będę przy Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 stycznia 2010, 18:15

Mówienie o miłości przy sa­mot­nym to jak wspo­mina­nie o luk­su­sach ja­kie się po­siada przy bezdomnym. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 lipca 2012, 19:51

mogę być z tobą, ale nie być twoją..
mogę cię darzyć zaufa­niem, ale nie ufać..
mogę być przy to­bie, ale nie dla ciebie... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 kwietnia 2011, 23:07

Przy to­bie świat tak jak pa­leta - sta­je sie ko­loro­wy i nie pachnie brudną szarością. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 września 2010, 16:52

Miej­sce dla grzeszników jest w piek­le, dla wierzących w niebie, a dla mnie... Przy Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 kwietnia 2010, 21:23

I wyrzu­cam so­bie to do dziś,
że dla ciebie nig­dy nie mogłem być sobą
Je­dynem us­pra­wied­li­wieniem jest fakt,
że przy to­bie zaw­sze czułem się nikim... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 maja 2010, 22:30

Ja tyl­ko pragnę byś przy mnie była naj­piękniej­szą , na­jat­rakcyj­nie­szją dla sa­mej siebie byś była pew­na ze w To­bie w NAS są wiel­kie możli­wości.Chce byś była dla świata tak piękna jak jes­teś dla mnie 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 sierpnia 2010, 19:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:39skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Spalanie

dzisiaj, 01:19Timanfaya sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 01:09krysta sko­men­to­wał tek­st Umrzesz nie wiedząc Co tra­cisz [...]

dzisiaj, 01:08krysta sko­men­to­wał tek­st Nic nie zos­tało Już nic [...]

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:57Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]