Wyszukiwarka: przy tobie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy to­bie — zgromadziliśmy 739 tekstów.

Idz przez zy­cie z tym kto jest przy To­bie gdy sie smiejesz i gdy placzesz ktos kto pot­ra­fi do­cenic kim jes­tes, a nie pro­buje wsadzic w swo­je ram­ki.Czy z tym,kto­ry Ci schle­bia bedziesz szczes­li­wa?Dzis schle­bia To­bie a jut­ro in­nej,czy na tym po­lega zycie? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 marca 2011, 21:10

Wol­no mi się przy To­bie przemija. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 czerwca 2010, 09:40

Na­wet, jeżeli to jest bar­dzo bo­les­ne mo­je ser­ce chce być przy To­bie. To jest ta je­dyna, naj­większa miłość. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 maja 2010, 16:50

Gdy na mnie pat­rzysz to wte­dy wiem ,
co czu­je ser­ce ,
i cze­go chcę...

bo przy To­bie świat ma smak szczęścia...
;) 

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 września 2011, 07:51

nap­rawdę głod­ne­go na­kar­misz kromką chle­ba, nap­rawdę sprag­nione­go na­poisz szklanką wo­dy, nap­rawdę pragnące­go uczu­cia nie mu­sisz szu­kać - ON jest przy tobie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 września 2010, 19:02

Scałował łzy z jej po­liczków i po­wie­dział na zaw­sze już będę przy Tobie!.
Stała się naj­szczęśliw­szą osobą na świecie! -wie­działa, że tej chwi­li już nikt jej nie odbierze. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 maja 2010, 13:25

Każde­go wie­czo­ra leżąc w łóżku przy­pomi­nam so­bie Ciebie: Twój uśmiech i oczy, które uwiel­biam po­mimo wszys­tko i na przekór wszys­tkiemu. Mam og­romną nadzieję, że jeszcze długo będę mogła cie­szyć się tym spojrzeniem [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 listopada 2010, 14:45

Wiesz...
Cza­sami chciałabym być niewidzial­na...tyl­ko po to żeby stanąć przy To­bie i posłuchać jak ob­ga­dujesz mnie za moimi plecami... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 kwietnia 2010, 15:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama