Wyszukiwarka: przeznaczenie jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie jest — zgromadziliśmy 47496 tekstów.

,,Ból jest świadec­twem życia'' 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 kwietnia 2010, 19:34

Uśmiech jest połową radości. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 lutego 2010, 11:16

Na­wet Bóg wie­rzył w przeznaczenie! 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 kwietnia 2011, 21:39

Bo jeśli nasze Przeznaczenie
idzie te­raz z kimś in­nym pod rękę...
- czy dziw­ne jest to, że cza­sem tak trud­no spo­koj­nie zasnąć? 

myśl
zebrała 36 fiszek • 3 marca 2011, 09:34

Jeszcze rok te­mu po­myślałabym pew­nie, że to przez­nacze­nie, bo prze­cież wpa­damy na siebie pra­wie bez przer­wy.. Te­raz, pier­wsze co przychodzi mi do głowy, to to, że los nieźle so­bie ze mną pog­ry­wa i śmieje się pros­to w twarz. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 sierpnia 2010, 21:43

Przez­nacze­nie... to inaczej przy­padek, który os­ta­tecznie wy­wie­dzie nas gdzieś in­dziej, niźli nor­malnie, stan­dardo­wy przy­padek powinien... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 listopada 2010, 11:28

Zem­sta jest le­nis­twem cierpiących... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 3 kwietnia 2010, 21:20

Wszys­tko jest niczym ..
I nic jest nasze . 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 września 2010, 22:41

Po­kora jest matką zaufania. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 stycznia 2012, 15:52

Mu­zyka jest czymś osobistym. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 6 lutego 2010, 19:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:13Irracja sko­men­to­wał tek­st Teoretycznie nie pa­sowa­li do [...]

dzisiaj, 10:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

dzisiaj, 10:08Irracja sko­men­to­wał tek­st Kobiece ser­ce nieog­ra­niczo­ne ma [...]

dzisiaj, 10:05Irracja sko­men­to­wał tek­st Zaufanie to li­nia ciągła, [...]

dzisiaj, 10:04krysta sko­men­to­wał tek­st żyje z niedo­sytem emoc­jo­nal­nym

dzisiaj, 10:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 10:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto swym bo­gac­twem się [...]

dzisiaj, 09:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Rzeczywistości nie da się [...]

dzisiaj, 09:51Irracja sko­men­to­wał tek­st Konflikt między ludzki jak [...]

dzisiaj, 09:47Irracja sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...