Wyszukiwarka: przepraszam

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przep­raszam — zgromadziliśmy 899 tekstów.

Dob­ra­na para

Ja małe cyc­ki, ty krótki penis
I ma­my remis!

________________
Przep­raszam za te słowa, ale wielu ludzi (szczególnie młodych) dziś oce­nia ty­mi ka­tego­riami.. Dziew­czy­na mu­si być szczup­lutka, duży biust.. Mężczyz­na umięśniony.. Te­lewiz­ja, pra­sa też kreuje ta­kie wzor­ce.. Niestety.. 

myśl dnia z 14 lipca 2013 roku
zebrała 225 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:43

Przep­raszam, nie chciałam się w To­bie za­kochać, tak wyszło. 

myśl
zebrała 212 fiszek • 13 grudnia 2009, 20:01

Cza­sem wy­baczyć trze­ba, choć przep­raszam było nieme... 

myśl
zebrała 173 fiszki • 1 stycznia 2011, 15:32

Krop­ka nad i

A kiedy spier­do­lisz os­ta­tecznie nasze „my”... Nie zdziw się, gdy wy­walę Cię na bruk ze wszys­tki­mi wa­liz­ka­mi, a Two­je „przep­raszam” po­dep­tam, jak pe­ta czub­kiem bu­ta. Bo­wiem mój dro­gi mężu nie kwiatów, a Ciebie pot­rze­buję. Nie mo­nolo­gu a roz­mo­wy ocze­kuję. I nie kos­miczne­go sek­su a miłości we dwo­je pragnę. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 21 maja 2010, 22:04

Pa­miętaj,że słowa:dzięk­uję,proszę,przepra­szam,wybaczam,kocham cię pot­ra­fią zdziałać cuda.
Oba­lają mu­ry których na­wet czołg nie jest w sta­nie sta­rano­wać,ot­wierając bramę do ludzkich serc.Niech w twoim słow­ni­ku życia nig­dy ich nie zabraknie. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 7 kwietnia 2010, 09:35

Są ludzie, dla których " przep­raszam " dla bliźniego, to tyl­ko chwi­la słabości.
I kiedy trwo­ga za­biera sen, a ka­mienie wrośnięte w dłoń bolą prośba­mi do Bo­ga o ot­warciu oczu...szu­kają sen­su swoich win cho­wając się za je­go Krzyż...

Ale to tyl­ko chwi­la, po­tem są
sobą...

Nie będziesz brał imienia Pa­na Bo­ga swe­go, nadaremnie. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 16 marca 2013, 20:07

Przychodzi dzień w którym pa­dasz na ko­lana przed włas­nym życiem mówiąc przepraszam. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 21 stycznia 2011, 20:06

Praw­dzi­wa miłość to brak pot­rze­by przepraszania... 

myśl
zebrała 133 fiszki • 8 grudnia 2010, 13:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki