Wyszukiwarka: przepraszam

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przep­raszam — zgromadziliśmy 815 tekstów.

Dob­ra­na para

Ja małe cyc­ki, ty krótki penis
I ma­my remis!

________________
Przep­raszam za te słowa, ale wielu ludzi (szczególnie młodych) dziś oce­nia ty­mi ka­tego­riami.. Dziew­czy­na mu­si być szczup­lutka, duży biust.. Mężczyz­na umięśniony.. Te­lewiz­ja, pra­sa też kreuje ta­kie wzor­ce.. Niestety.. 

myśl dnia z 14 lipca 2013 roku
zebrała 225 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:43

Przep­raszam, nie chciałam się w To­bie za­kochać, tak wyszło. 

myśl
zebrała 212 fiszek • 13 grudnia 2009, 20:01

Cza­sem wy­baczyć trze­ba, choć przep­raszam było nieme... 

myśl
zebrała 173 fiszki • 1 stycznia 2011, 15:32

Pa­miętaj,że słowa:dzięk­uję,proszę,przepra­szam,wybaczam,kocham cię pot­ra­fią zdziałać cuda.
Oba­lają mu­ry których na­wet czołg nie jest w sta­nie sta­rano­wać,ot­wierając bramę do ludzkich serc.Niech w twoim słow­ni­ku życia nig­dy ich nie zabraknie. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 7 kwietnia 2010, 09:35

Na­dużywa­ne słowo " przep­raszam " ma taką war­tość co człowiek, który nim szafuje. 

myśl
zebrała 148 fiszek • 23 lipca 2013, 02:17

Są ludzie, dla których " przep­raszam " dla bliźniego, to tyl­ko chwi­la słabości.
I kiedy trwo­ga za­biera sen, a ka­mienie wrośnięte w dłoń bolą prośba­mi do Bo­ga o ot­warciu oczu...szu­kają sen­su swoich win cho­wając się za je­go Krzyż...

Ale to tyl­ko chwi­la, po­tem są
sobą...

Nie będziesz brał imienia Pa­na Bo­ga swe­go, nadaremnie. 

myśl
zebrała 139 fiszek • 16 marca 2013, 20:07

Przychodzi dzień w którym pa­dasz na ko­lana przed włas­nym życiem mówiąc przepraszam. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 21 stycznia 2011, 20:06

Są ta­kie dni, gdy słowa 'ku*rwa mać' to za mało.


---------------------------------------------
Przep­raszam za wulgaryzm. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 16 lipca 2010, 21:23

Nie masz całego życia na słowo "przep­raszam".
Możesz nie zdążyć usłyszeć "wybaczam". 

myśl
zebrała 125 fiszek • 11 lipca 2010, 19:08

- Przep­raszam, co miał znaczyć dzi­siej­szy po­połud­niowy po­całunek. ?
- A co miało znaczyć zeszło nieziem­skie ty­god­niowe spoj­rze­nie. ? 

myśl
zebrała 118 fiszek • 17 lutego 2010, 19:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:09Starlight. sko­men­to­wał tek­st perspektywa poszerza się wprost [...]

dzisiaj, 16:04Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st A Ty?ile rzeczy zro­biłbyś [...]

dzisiaj, 16:01Irracja sko­men­to­wał tek­st Nauka nie twier­dzi, że [...]

dzisiaj, 15:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie jest dob­rze mieć [...]

dzisiaj, 15:44Irracja sko­men­to­wał tek­st Kto się przyz­na przed [...]

dzisiaj, 15:43shulag sko­men­to­wał tek­st nie oce­niam rzeczy niepod­ległych

dzisiaj, 15:42karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Kto się przyz­na przed [...]

dzisiaj, 15:29Irracja sko­men­to­wał tek­st nie oce­niam rzeczy niepod­ległych

dzisiaj, 15:27giulietka sko­men­to­wał tek­st śnieg ma­jowy

dzisiaj, 15:27Irracja sko­men­to­wał tek­st A Ty?ile rzeczy zro­biłbyś [...]