Wyszukiwarka: przebaczenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prze­bacze­nie — zgromadziliśmy 167 tekstów.

Prze­baczaj­my in­nym z nadzieją, że nig­dy nie do­wiemy się jak to jest nie uzys­kać przebaczenia.

Naśla­duj­my tych, którzy mają od­wagę nie uk­ry­wać swoich łez w ob­liczu tragedii.

10.04.2010 r. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 kwietnia 2010, 22:43

Słowo przep­raszam pot­ra­fi zdziałać cu­da, przy­nosi ra­dość, prze­bacze­nie, uko­jenie bólu i powrót wielu po­zytyw­nych as­pektów życia. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 września 2010, 20:42

Prze­bacze­nie jest rzeczą najpiękniejszą...* in­spi­rac­ja by Dawid 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 lipca 2011, 00:16

I wiem, że On mnie nie odrzuci.
I wiem, że On mną nie wzgardzi.
I wiem, że On je­den zrozumie.
I wiem, że On je­den przebaczy.

Chwała Panu!

*czuwanie 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 kwietnia 2010, 12:57

Jeśli na kimś Ci za­leży to pier­wszy wy­ciągnij dłoń.gdyż
pózniej może być za późno na przebaczenie 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 marca 2010, 20:41

Żeby ko­goś za­bić cza­sami wys­tar­czy tyl­ko je­den powód... A żeby prze­baczyć pot­rze­ba ich ze stu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 lipca 2011, 11:11

Prze­baczyłam wszys­tko. Od za­pom­nienia po zdradę, ale kłam­stwa nie pot­ra­fię. Wszys­tko ma swoją gra­nicę, a Ty ją właśnie te­raz przekroczyłeś. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 października 2010, 16:45

Jed­nym z do­wodów miłości jest przebaczenie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 listopada 2010, 15:29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama