Wyszukiwarka: przebaczenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prze­bacze­nie — zgromadziliśmy 167 tekstów.

Prze­bacze­nie jest rzeczą najpiękniejszą...* in­spi­rac­ja by Dawid 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 lipca 2011, 00:16

I wiem, że On mnie nie odrzuci.
I wiem, że On mną nie wzgardzi.
I wiem, że On je­den zrozumie.
I wiem, że On je­den przebaczy.

Chwała Panu!

*czuwanie 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 kwietnia 2010, 12:57

Jeśli na kimś Ci za­leży to pier­wszy wy­ciągnij dłoń.gdyż
pózniej może być za późno na przebaczenie 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 marca 2010, 20:41

Żeby ko­goś za­bić cza­sami wys­tar­czy tyl­ko je­den powód... A żeby prze­baczyć pot­rze­ba ich ze stu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 lipca 2011, 11:11

Prze­baczyłam wszys­tko. Od za­pom­nienia po zdradę, ale kłam­stwa nie pot­ra­fię. Wszys­tko ma swoją gra­nicę, a Ty ją właśnie te­raz przekroczyłeś. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 października 2010, 16:45

Jed­nym z do­wodów miłości jest przebaczenie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 listopada 2010, 15:29

Ta wątpli­wość. Kiedy nie wiesz czy dać drugą szansę, czy od­puścić so­bie. A może, jed­nak, ta dru­ga oso­ba zasługu­je na prze­bacze­nie? W końcu wszys­cy po­pełniamy błędy. Jes­teśmy tyl­ko ludźmi... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 maja 2010, 21:34

Czas znaczy TE­RAZ, jeśli kochać to TE­RAZ, jeśli przep­raszać to TE­RAZ, jeśli trzy­mać za rękę to TE­RAZ. W prze­ciw­nym ra­zie będziemy pro­sić ut­ra­coną miłość o przebaczenie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 października 2010, 09:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wszystkie
Filtruj wyniki