Wyszukiwarka: promienie słońca

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pro­mienie słońca — zgromadziliśmy 1289 tekstów.

Miłość…niczym dwa żag­lowce płynące oceanem w ma­gicznej poświacie zachodzące­go słońca…i nie wiek, ani uro­da ją sca­la, ale piękne dusze, wspólne marze­nia i niosąca fala. 

myśl
zebrała 315 fiszek • 2 grudnia 2010, 08:46

Nie blask słońca ra­zi naj­bar­dziej, tyl­ko "ciem­no­ta" niektórych ludzi. 

myśl
zebrała 231 fiszek • 12 września 2010, 12:40

Cza­sem to, co wy­daje się na pier­wszy rzut oka nielo­giczne może za­wierać w so­bie głębo­ki sens…to tak jak licze­nie ziare­nek pias­ku w świet­le zachodzące­go słońca…we dwoje… 

myśl
zebrała 229 fiszek • 14 lipca 2011, 10:33

Zwyk­le mężczyz­na nie ana­lizu­je zacho­du słońca do mo­men­tu,
kiedy sam nie zap­ragnie nim być dla ukocha­nej Kobiety. 

myśl
zebrała 196 fiszek • 6 maja 2010, 19:54

Nu­ty Men­delso­na jak płat­ki kwiatów
na ślub­nym ko­bier­cu drżą czule
biały we­lon ut­ka­ny cier­pliwą miłością
wpla­ta dusze w dłonie
a ser­ca szepcą siebie na miarę wieczności
tyl­ko Ty...


de­dyko­wane wrocław­skim ref­leksom słońca ;))) 

myśl
zebrała 177 fiszek • 1 sierpnia 2013, 23:51

Ka­waler 'z odzys­ku' jest jak na­gie drze­wo, które­go słotą dni zas­mu­ciła je­sień, oszro­nił zi­mowy wiatr,
a jed­nak z nadzieją trwa cze­kając na wiosen­ny uśmiech słońca, by ub­rał go w zieloną czułość. 

myśl
zebrała 155 fiszek • 13 stycznia 2011, 18:11

Przy­jaciele są jak pro­myki słońca, grzeją moc­no, roz­taczając wokół ciepło oraz łas­koczą cię w nos i nie poz­wa­lają o so­bie zapomnieć... 

myśl dnia z 12 lutego 2014 roku
zebrała 153 fiszki • 16 sierpnia 2010, 20:50

Owinę swo­je ciche marze­nia w pro­mienie słońca,
przy­tulę je moc­no do ser­ca i do­puszczę nadzieję
do myśli o szczęściu. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 30 czerwca 2013, 07:47

Bo życie to ta­ka wiel­ka przep­la­tan­ka słońca i chmur. 

myśl
zebrała 141 fiszek • 29 kwietnia 2010, 07:51

Z dnia na dzień nie zmienisz swe­go życia na lep­sze, ale z każdym wscho­dem słońca możesz pos­ta­wić ko­lej­ny krok na drodze zmian. 

myśl
zebrała 140 fiszek • 26 listopada 2010, 00:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:15Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st (...)Gdybym miał na­pisać wszys­tko [...]

dzisiaj, 19:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Magnolia

dzisiaj, 19:02CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Niektórzy myślą, że mają [...]

dzisiaj, 18:53Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Zdrowie to ta­ka dziw­na [...]

dzisiaj, 18:53Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy luźny pogląd nie [...]

dzisiaj, 18:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Niektórzy myślą, że mają [...]

dzisiaj, 18:46Naja sko­men­to­wał tek­st Powroty

dzisiaj, 18:44CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Zdrowie to ta­ka dziw­na [...]

dzisiaj, 18:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 18:33Naja sko­men­to­wał tek­st Niektórzy myślą, że mają [...]