Wyszukiwarka: pozwól odejść

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pozwól odejść — zgromadziliśmy 1773 teksty.

naj­smut­niej­szym to spojrzenie
w którym gaśnie światło
bo nie czas i miejsce
żeby odejść... 

myśl
zebrała 252 fiszki • 8 maja 2013, 09:33

Cza­sem trze­ba odejść da­leko i zwol­nić uścisk ukocha­nych dłoni
- żeby zro­zumieć, jak blis­ko są serca... 

myśl
zebrała 208 fiszek • 30 listopada 2013, 19:22

... a kiedy za mną zatęsknisz, pa­miętaj że poz­wo­liłeś mi odejść.! 

myśl
zebrała 206 fiszek • 13 kwietnia 2010, 16:51

Szczyt bezczelności
Odejść bez słowa,
budząc nadzieje namiętności. 

myśl
zebrała 165 fiszek • 22 sierpnia 2010, 16:19

I od­wróć się jeszcze raz, do moich marzeń...a poz­wolę Ci odejść... 

myśl
zebrała 146 fiszek • 8 marca 2013, 05:24

Kiedy poczu­jesz za­bor­czość i zachłan­ność w mo­wie i uczyn­ku , to znak, żeby odejść, choćby w myślach. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 31 stycznia 2014, 06:02

Możesz wszys­tko - zmienić, za­pom­nieć, wy­baczyć, po­wie­dzieć, wyk­rzyczeć, wyz­nać, odejść. Tyl­ko naj­pierw sam so­bie od­po­wiedz czy te­go nap­rawdę chcesz. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 3 września 2010, 11:20

Nie prze­konasz świata do siebie, pozwól niech świat prze­kona się o Tobie. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 24 czerwca 2010, 07:46

Pozwól psom szcze­kać - ta­ka ich natura. 

myśl dnia z 4 stycznia 2013 roku
zebrała 124 fiszki • 7 grudnia 2010, 18:23

Jeśli wczo­raj poz­wo­liłem Ci odejść..
to tyl­ko po to, by dziś moc­niej Cię przytulić.. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 16 października 2012, 01:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną

dzisiaj, 01:13karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jak

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie to za­pomi­nal­scy. W większości [...]

dzisiaj, 00:49krysta sko­men­to­wał tek­st Cenzura co­raz moc­nej przy­tula. Krys­ty­na [...]

dzisiaj, 00:43amel. sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 00:36krysta sko­men­to­wał tek­st zagrać w scrab­ble z [...]