Wyszukiwarka: poeci

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poeci — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Poeci- Nie­szczęśli­wi ludzie w szczęśli­wym wydaniu. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 24 września 2010, 09:39

Gdy słoneczna po­goda w Twoim ser­cu jest,
bra­kuje we­ny ...
O wrażli­wi poeci,
tak to już jest ! 

kry­zys ... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 13 sierpnia 2010, 09:49

duszą i prochem jes­teśmy- my ni­by poeci 

myśl
zebrała 47 fiszek • 13 marca 2012, 20:51

Jest ta­ka uczuć godzi­na, o której mil­czą poeci. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 maja 2014, 21:45

Poeci też płacą za śmieci. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 30 kwietnia 2011, 06:46

Poeci prze­lewają swo­je myśli piórem na pa­pier, a dzieci - kredkami. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 stycznia 2011, 10:35

Poeci często nie zdają so­bie spra­wy, ja­ki wpływ mają na ludzi. Dla­tego są równie niebez­pie­czni, co potrzebni. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 stycznia 2013, 12:50

Poeci i wa­riaci mają tę prze­wagę nad in­ny­mi ludźmi, że wol­no im po­ruszać się po ob­sza­rach przek­raczających gra­nice lo­giki i pros­te­go, ludzkiego rozumowania... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 lutego 2010, 00:53

Poeci - narzędzia w rękach emocji. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 lipca 2013, 15:22

Poeci nie rodzą się ze sta­nu umysłu, ale ze sta­nu duszy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 czerwca 2010, 10:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:34karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:32krysta sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:30aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:29karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Boję się wszys­tkiego prócz [...]

dzisiaj, 22:27karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Oczy bez ser­ca się [...]

dzisiaj, 22:26karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Najbardziej em­pi­ryczne w życiu [...]

dzisiaj, 22:25krysta sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:24aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:20karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Doświadczenie? Wykuwanie cier­pienia na ko­wad­le [...]

dzisiaj, 22:17krysta sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]