Wyszukiwarka: podnoszące duchu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pod­noszące duchu — zgromadziliśmy 4 teksty.

Waż słowa tak, by nie były za ciężkie na czy­jeś ser­ce, ale aby były niczym dob­re skrzydła anioła - pod­noszące na duchu. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 kwietnia 2010, 18:42

Op­ty­miz­mu nie prześlesz ko­muś jak wiado­mości, możesz go od­bu­dować po­cie­szając i pod­nosząc na duchu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:20

Śmierć cza­sem je­dynym upad­kiem pod­noszącym na duchu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 marca 2013, 21:50

Pod­noszącym na duchu cza­sem opa­dają ręce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 maja 2012, 17:30
Wszystkie
Filtruj wyniki