Wyszukiwarka: pięknie mówić

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pięknie mówić — zgromadziliśmy 124 teksty.

Mówisz szep­tem że mnie kochasz
zas­ta­nawiam się czy pot­ra­fił byś wyk­rzyczeć każde­mu przechodzące­mu człowieko­wi
każde­mu kto jeszcze nie wie jak pięknie kłamiesz 

myśl
zebrała 53 fiszki • 30 maja 2010, 11:52

Pięknie jest mówić o tym co się myśli bez obaw. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 19 listopada 2010, 23:39

Słyszysz? To jęki moich marzeń, które jed­no po dru­gim umierają gdzieś na dnie mo­jej duszy, gdy Ty tak pięknie mówisz o tym, jak bar­dzo ją kochasz. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 3 czerwca 2010, 14:28

Sa­mot­ność - kim jesteś
że wołasz i tu spoglądasz
odejść nie chcesz tyl­ko szepczesz
by budzić za­pom­nienia me
na­wet gdy śpię mówisz obudź się
twa nu­ta wa­bi pięknem
lecz ja już nie chcę być głupia
bo ra­nisz mnie ... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 kwietnia 2011, 00:16

Nie wys­tar­czy pięknie mówić o życiu - trze­ba także nau­czyć się pięknie żyć. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 2 kwietnia 2010, 10:28

Tak pięknie mówisz, że żyjesz tyl­ko dla tej Miłości...
A jes­teś gotów za Nią umrzeć? 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 grudnia 2009, 13:31

On pięknie mówił o miłości, ona pięknie Go kochała. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 11 września 2010, 13:18

Mówi­li, że niezła z niej du­pa, ale to kłam­stwo. Ona była piękna. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 12 lipca 2010, 20:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wszystkie
Filtruj wyniki