Wyszukiwarka: pięknie mówić

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pięknie mówić — zgromadziliśmy 1734 teksty.

Są uczu­cia, których nig­dy nie uda się pięknie ub­rać w słowa...


10.08.10r. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 10 sierpnia 2010, 16:33

Są ta­kie wspom­nienia o których cza­sem nie chce się mówić, ale mi­mo to chce się o nich pamiętać. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 1 marca 2011, 20:19

Żeby kołem for­tu­ny zakręcić, wys­tar­czy far­towna oś…
aby pięknie Świat za­wiro­wał... niezbędny jest ten Ktoś. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 17 marca 2012, 09:04

Kochać to nie tyl­ko mówić, ale też wsłuchi­wać się w słowa tej dru­giej oso­by i brać je pod uwagę. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 29 grudnia 2010, 18:52

Piękny nie ten co pięknie mówi, ale ten który swoim ges­tem in­ne­go człowieka nie studzi. 

myśl dnia z 28 września 2013 roku
zebrała 119 fiszek • 7 czerwca 2010, 13:18

Jest wiele rzeczy o których nie trze­ba mówić,wys­tar­czy je tyl­ko czynić. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 5 lutego 2010, 07:52

Jeśli umiesz mówić do siebie, nig­dy nie zab­raknie Ci oso­by, z którą możesz dyskutować. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 18 września 2010, 19:02

Gdy przyszłość jest niepew­na, a przeszłość zbyt ok­rutna, by o niej mówić, słowa cisną się w gardle. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 11 września 2011, 22:32

Nie umiem jak poeta mówić pięknie o miłości, ani pi­sać ślicznych słów, lecz pot­ra­fię ser­cem moim szep­tać kocham, dać Ci dużo ciepłych nut.


~ Dla Ciebie... 

myśl
zebrała 99 fiszek • 8 września 2010, 18:40

Gdy masz ko­mu mówić na co dzień dob­ra­noc, wte­dy na­zajut­rz z uśmie­chem, mówisz in­nym dzień dobry. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 26 grudnia 2010, 20:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 00:56krysta sko­men­to­wał tek­st Miarą szczęścia jest ocze­kiwa­nie.  

dzisiaj, 00:55krysta sko­men­to­wał tek­st Bez pożeg­na­nia od­chodzą... Wszys­cy ci,którym [...]