Wyszukiwarka: piękne prawdziwe słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piękne praw­dzi­we słowa — zgromadziliśmy 7652 teksty.

Szcze­rego wyz­na­nia nie trze­ba ubierać w piękne słowa. 

myśl dnia z 14 grudnia 2013 roku
zebrała 255 fiszek • 5 sierpnia 2010, 13:41

Piękny wygląd przy­ciąga wzrok,piękne ser­ce przy­ciąga człowieka. 

myśl
zebrała 241 fiszek • 18 kwietnia 2010, 09:35

Są słowa mądre, perły zrodzo­ne z myśli, które w pa­mięć ludzką na wieki za­padają,…ale są też słowa piękne i choć to tyl­ko źródla­ne ka­myki, swoją pros­totą i ciepłem smut­ne ser­ca uskrzydlają. 

myśl
zebrała 196 fiszek • 2 listopada 2010, 06:28

W ko­biecie piękne są szczegóły. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 23 kwietnia 2010, 09:52

Bez sza­leństwa i ry­zyka, życie nie byłoby prawdziwe 

myśl
zebrała 164 fiszki • 17 maja 2010, 06:15

Piękne słowa wzruszają ser­ce ko­biety ale to czy­ny za ni­mi płynące są kluczem do bram za który­mi rodzi się wios­na i zak­wi­ta miłość. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 kwietnia 2010, 06:48

Praw­dzi­we uczu­cie nig­dy nie ma końca - ono tyl­ko się ukrywa. 

myśl dnia z 26 lutego 2014 roku
zebrała 135 fiszek • 28 czerwca 2010, 15:24

Marze­nia są piękne, lecz marzyć też trze­ba umieć... 

myśl
zebrała 134 fiszki • 23 lipca 2011, 15:20

Praw­dzi­we światło dos­trzeżesz wtedy,
gdy włas­ne­go cienia lękać się przestaniesz... 

myśl
zebrała 125 fiszek • 9 stycznia 2011, 12:38

Naj­piękniej­sze słowa wy­powiada­ne są sercem 

myśl
zebrała 120 fiszek • 25 maja 2010, 14:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie