Wyszukiwarka: piątek

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: piątek — zgromadziliśmy 58 tekstów.

To nie tak, że niena­widzę po­nie­działków. O nie. Ja niena­widzę po­nie­działków, wtorków, śród i czwar­tków. Piątki toleruję. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 11 listopada 2010, 10:01

- zróbmy coś sza­lone­go ! 
- ale, że co...?
- przy­bij­my so­bie piątki :D 

myśl
zebrała 50 fiszek • 15 lutego 2010, 20:42

Ciągle na coś cze­kamy. W po­nie­działek cze­kamy na piątek, cze­kamy w ko­lej­ce do le­karza, cze­kamy na pieniądze, cze­kamy na lis­ty, rachun­ki, które ma przy­nieść lis­to­nosz, na wodę, która ma się za­goto­wać na her­batę......a życie ucieka nam przez pal­ce, ono na nas nie czeka.

M. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 kwietnia 2010, 17:05

By po każdym Wiel­kim Piątku na­deszła także Wiel­ka­noc­na Nie­dziela.
By po dniach bez­nadziei, zwątpienia na­deszły dni pełne uf­ności, ra­dości i wiary. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 24 kwietnia 2011, 22:27

Zacho­waj trochę rozsądku. Od po­nie­działku do piątku. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 11 sierpnia 2010, 10:04

Po­nie­działek, wto­rek, śro­da, czwar­tek, piątek, so­bota, nie­dziela. Styczeń, lu­ty, marzec...grudzień. Wios­na, la­to, je­sień, zi­ma. Święta, no­wy rok, święta, wa­kac­je. Słońce, deszcz, śnieg. I tak w kółko. Jeszcze wczo­raj był li­piec, dziś już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 października 2010, 09:04

Gdy początek zgu­bi wątek...
to jak zacząć tydzień w piątek. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 maja 2010, 00:35

Mam dziś swój pry­wat­ny piątek 13-nastego. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 listopada 2009, 16:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki