Wyszukiwarka: ogród

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ogród — zgromadziliśmy 149 tekstów.

W og­rodzie wspom­nień, pielęgnuję kwiat naz­wa­ny "naszą przeszłością". 

myśl
zebrała 136 fiszek • 1 grudnia 2010, 17:37

Wiem przy­jacielu, za­wiodłem cię. Nie mam skrzy­deł, mam duże ręce, chciałem za­garnąć cały świat dla siebie, mam as­pi­rac­je, chciałem być naj­ważniej­szy, mo­je ego cier­pi, gdy jes­teś lep­szy ode mnie. Mam w sobie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 129 fiszek • 21 września 2012, 19:14

Ho­dując ziar­nko gor­czy­cy pod ser­cem, nie spodziewaj­my się og­ro­du róż. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 12 października 2010, 15:29

W ma­gicznym niebie nies­pełnionych gwiazd wy­pat­ry­wać głosu nadziei.. W ba­jecznym og­rodzie szczęścia od­dychać wdzięcznym za­pachem wtu­lonych traw..
Cze­kając na miłość.

A gdy na­dej­dzie, nie poz­wo­lić jej odejść.. Po­kochać, tak bardzo.. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 11 sierpnia 2010, 15:41

Marzycielka

Cza­sami by­wam nieobec­na. Ale kocha­nie to nie oz­nacza, że Cię ig­no­ruję. Po pros­tu Twój ciepły głos otu­la mnie i do­ciera do naj­skryt­szych za­kamarków moich prag­nień. Na­wet w myślach nie pot­ra­fię Cię zdradzić, bo ra­zem szy­buje­my po przes­trze­ni marzeń. Dziś widziałam nas i nasz wy­budo­wany dom. Zry­wałeś dla mnie kon­wa­lie z og­ro­du... Ty też mu­sisz zacząć marzyć. To poz­wa­la przeżyć ciężkie chwile. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 1 czerwca 2010, 17:04

Cmen­tarz nadziei sta­je się - og­ro­dem złudzeń. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 12 lutego 2011, 07:31

La­tem, jed­ni up­ra­wiają og­ro­dy,in­ni seks. Ma­my zimę, wszys­cy up­ra­wiają cy­taty :-P 

myśl
zebrała 78 fiszek • 21 grudnia 2012, 17:31

W og­rodzie wspólnych marzeń każdy kwiat pachnie szczęściem. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 12 września 2010, 10:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki