Wyszukiwarka: odpoczynek

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: od­poczy­nek — zgromadziliśmy 74 teksty.

Pra­ca od­poczyn­kiem od myśli. 

myśl dnia z 25 sierpnia 2014 roku
zebrała 79 fiszek • 7 sierpnia 2010, 20:43

szczęście to pojęcie względne.
Dla mnie jest to od­poczy­nek od smutku. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 30 stycznia 2010, 18:51

Kiedy zwątpienie roz­pościera swo­je skrzydła, szu­kaj w je­go cieniu od­poczyn­ku i tej małej is­kier­ki nadziei – Ona roz­proszy swe światło, do­dając otuchy i odwagi. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 czerwca 2011, 18:19

Smu­tek za­lewa nas le­niwą falą, która szu­ka od­poczyn­ku na pia­szczys­tym brzegu. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 23 sierpnia 2011, 12:55

Zmęcze­ni wsty­dem za od­poczy­nek płacą sumieniem. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 października 2011, 11:52

Szczęśli­wy ten kto sa­mot­ność na­zywa formą od­poczyn­ku od in­nych myśli, a nie codziennością... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 lutego 2012, 09:49

wie­czne pióro
wie­czys­ta gwarancja
dom na zawsze
miłość na zawsze
wie­czne życie
wie­czny odpoczynek
ty­siąclet­nie grobowce
gasnące gwiazdy

przyrzecze­nia na wieczność
wie­czność, która jest z wiat­ru utkana
przyrzecze­nia na wietrzność...
 

myśl
zebrała 39 fiszek • 3 marca 2012, 12:47

Od­poczy­nek to naj­bar­dziej wycze­kiwa­ny mo­ment życia- w końcu każdy z nas ma zaw­sze ty­le do zrobienia. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 lipca 2010, 15:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki