Wyszukiwarka: odejść bez słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: odejść bez słowa — zgromadziliśmy 13841 tekstów.

naj­smut­niej­szym to spojrzenie
w którym gaśnie światło
bo nie czas i miejsce
żeby odejść... 

myśl
zebrała 252 fiszki • 8 maja 2013, 09:33

Dźwięk sms-a . Od­czy­tuję wiado­mość , pier­wsze dwa słowa brzmią ` kocham Cię ` . Komórka spa­da mi na­tychmiast na podłogę , mój od­dech przys­pie­sza . Po­now­nie od­czy­tuję ... ` kocham Cię [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 224 fiszki • 16 grudnia 2009, 15:17

Cza­sem trze­ba odejść da­leko i zwol­nić uścisk ukocha­nych dłoni
- żeby zro­zumieć, jak blis­ko są serca... 

myśl
zebrała 208 fiszek • 30 listopada 2013, 19:22

... a kiedy za mną zatęsknisz, pa­miętaj że poz­wo­liłeś mi odejść.! 

myśl
zebrała 206 fiszek • 13 kwietnia 2010, 16:51

Praw­da bez wol­ności słowa, jest jak wódka bezalkoholowa. 

myśl dnia z 4 sierpnia 2015 roku
zebrała 187 fiszek • 3 czerwca 2011, 08:36

Szczyt bezczelności
Odejść bez słowa,
budząc nadzieje namiętności. 

myśl
zebrała 165 fiszek • 22 sierpnia 2010, 16:19

Dialog

Ko­muni­kac­ja językowa...
niekiedy bez udziału słowa. 

myśl
zebrała 150 fiszek • 12 czerwca 2010, 22:05

I od­wróć się jeszcze raz, do moich marzeń...a poz­wolę Ci odejść... 

myśl
zebrała 146 fiszek • 8 marca 2013, 05:24

Kiedy poczu­jesz za­bor­czość i zachłan­ność w mo­wie i uczyn­ku , to znak, żeby odejść, choćby w myślach. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 31 stycznia 2014, 06:02

Jeśli wczo­raj poz­wo­liłem Ci odejść..
to tyl­ko po to, by dziś moc­niej Cię przytulić.. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 16 października 2012, 01:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:19M44G sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 21:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:14M44G sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:12Irracja sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:09Irracja sko­men­to­wał tek­st Za­raża to, co prze­raża.  

dzisiaj, 21:08amel. sko­men­to­wał tek­st smutnym człowiek co śmiać [...]

dzisiaj, 21:07Irracja sko­men­to­wał tek­st Gdyby człowiek wie­dział ,cze­go [...]

dzisiaj, 21:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy ma­lują [...]

dzisiaj, 20:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny