Wyszukiwarka: obojętność

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obojętność — zgromadziliśmy 483 teksty.

Zag­rałam ko­lej­ny akt.
Naz­wałam go Obojętność.
 

myśl
zebrała 247 fiszek • 14 października 2010, 21:49

Zbyt często uda­jemy obojętność by nie ujaw­nić, że na kimś nam zależy. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 9 stycznia 2010, 18:04

`..kiedyś ktoś mnie za­pytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Od­po­wie­dzialam , że nie wiem.Że chy­ba nie ma ta­kiej rzeczy. Te­raz juz umiem od­po­wie­dziec na to py­tanie. Gdy dziś mnie zapytacie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 134 fiszki

Gdy się kiedyś kochało miłością nies­pełnioną, łat­wiej zniena­widzić niż zacho­wać obojętność. 

myśl
zebrała 116 fiszek • 4 stycznia 2016, 17:46

A co jeśli prze­daw­ku­jesz obojętność ? 

myśl
zebrała 111 fiszek • 9 stycznia 2010, 15:18

Widzisz jej łzy?

- Nie.

- I na tym po­lega obojętność. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 14 września 2010, 16:57

Prag­niesz wyt­re­nować obojętność ? 
To tak, jak­byś pragnął mieć ser­ce wie­cznie bijące jed­nostaj­nym rytmem.

Nierealne 

myśl
zebrała 99 fiszek • 16 czerwca 2010, 21:42

Może Two­ja obojętność po tym wszys­tkim po­woli za­bija we mnie człowieka, ale mi­mo to nie chcę in­ne­go mordercy. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 9 sierpnia 2010, 11:04

Ludzka obojętność przyp­ra­wia Cię o dreszcze.. Te pus­te oczy, jeśli nig­dy ich nie widziałeś, nie żałuj.. Nie raz żeg­nałeś ko­goś, ludzie od nas od­chodzą, przy­wyk­nij.. Mówią, że do wszys­tkiego trze­ba mieć umiar, a trzy­mali się przeszłości, tak moc­no jak dziec­ko przy­tula mi­sia, i umar­li z prze­daw­ko­wania wspom­nień.. Pot­rze­ba cza­su, by ser­ce mogło spróbo­wać się posklejać.. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 10 grudnia 2012, 19:01

-Sko­ro go tak bar­dzo kochała, kocha na­dal, to dlacze­go odeszła?
-dla­tego, że je­go obojętność ja zabijała. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lutego 2010, 14:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 05:28Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:59Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:57Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną

dzisiaj, 01:13karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jak