Wyszukiwarka: obojętność

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obojętność — zgromadziliśmy 688 tekstów.

Zag­rałam ko­lej­ny akt.
Naz­wałam go Obojętność.
 

myśl
zebrała 247 fiszek • 14 października 2010, 21:49

Brak czułości świad­czy o obojętności.

Dziękuję za po­moc: ~An­na,~mi­min­ka67, IBELLA 

myśl
zebrała 169 fiszek • 13 czerwca 2010, 15:44

Zbyt często uda­jemy obojętność by nie ujaw­nić, że na kimś nam zależy. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 9 stycznia 2010, 18:04

`..kiedyś ktoś mnie za­pytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Od­po­wie­dzialam , że nie wiem.Że chy­ba nie ma ta­kiej rzeczy. Te­raz juz umiem od­po­wie­dziec na to py­tanie. Gdy dziś mnie zapytacie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 134 fiszki

... bo anioły też grzeszą... grzeszą wiarą w człowieka, że ten pot­ra­fi być dob­ry, że są w sta­nie to dob­ro wyz­wo­lić... i uciekają na ziemię by nieść po­moc i słowo dob­ra... i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 115 fiszek • 4 lutego 2011, 07:49

Tak często no­simy kap­tu­ry obojętności chro­niące nas przed zim­nem te­go świata. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 18 kwietnia 2011, 10:36

A co jeśli prze­daw­ku­jesz obojętność ? 

myśl
zebrała 111 fiszek • 9 stycznia 2010, 15:18

Za­lane obojętnością w przypływie wy­lew­nych słów. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 6 czerwca 2011, 16:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Wszystkie
Filtruj wyniki