Wyszukiwarka: obłuda

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: obłuda — zgromadziliśmy 125 tekstów.

Ten jest pełen obłudy, co chcąc uk­ryć swo­je... cudze wy­ciąga brudy. 

myśl
zebrała 205 fiszek • 19 listopada 2011, 14:04

Niczym Kop­ciu­szek spróbuj­my zna­leźć ziar­no ra­dości pośród śmieci zaz­drości, kłam­stwa i obłudy. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 5 września 2010, 10:58

Często obłuda ub­ra­na na siłę w up­rzej­mość wyłazi w nieo­cze­kiwa­nym momencie. 

myśl dnia z 12 stycznia 2015 roku
zebrała 92 fiszki • 9 sierpnia 2011, 01:14

Często wi­niłam siebie za zdra­dy mo­jego męża. Małżeństwo w ciągłym kry­zysie, niechęć nas oboj­ga do us­ta­lenia kom­pro­misu. Aż po ko­lej­nym ro­man­sie zro­zumiałam z kim dzielę życie. Z ty­pem Zdo­byw­cy. Sza­ra do­mowa mysz, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 84 fiszki • 20 stycznia 2013, 04:29

Kiedy poczu­jesz za­duch w zbroi obłudy, wiedz, że naj­wyższy czas przes­tać się maskować. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 26 maja 2010, 22:09

Są też i ta­cy ludzie
Którzy żyją w ta­kiej obłudzie
Że naj­lep­sza nauka to taka
Aby uczyć się na błędach sąsiada... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 9 kwietnia 2012, 22:55

między prawdą, a kłam­stwem fa­luje ocean bez­dennej obłudy 

myśl
zebrała 64 fiszki • 4 czerwca 2011, 10:35

Poz­nając dogłębnie świat, uważaj by nie utonąć w obłudzie. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 29 października 2010, 00:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wszystkie
Filtruj wyniki