Wyszukiwarka: o sobie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: o so­bie — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

kocha­li się w so­bie pół żar­tem, pół serio

on ją żartem
ona go serio.. 

myśl dnia z 1 kwietnia 2013 roku
zebrała 338 fiszek • 14 października 2009, 11:29

Mogę zmienić coś w so­bie, jeśli mnie kocha, ale od­rzu­cam fakt me­tamor­fo­zy dla po­zys­ka­nia czy­jejś miłości... 

myśl dnia z 29 marca 2014 roku
zebrała 133 fiszki • 14 września 2009, 17:57

- Chciałam się z Tobą pożeg­nać - po­wie­działam stojąc w drzwiach wejściowych a po po­liczku płynęły mi łzy
* Tyl­ko po to tu przyszłaś ?- spy­tał obojętnym to­nem
- Chy­ba tak. Chciałam [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 91 fiszek • 13 października 2009, 18:11

Mu­siał odejść, choć nie wyob­rażał so­bie życia bez niej. Wie­dział, że od­chodząc dzi­siaj może już nig­dy więcej nie zna­leźć klucza do jej ser­ca. Cier­piał, bo po raz ko­lej­ny los udo­wod­nił mu, jak [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 63 fiszki • 21 września 2009, 21:55

Cze­go chciałbym w przyszłości?
Móc no­sić Cię na rękach ze świado­mością, że masz w so­bie nasze dziecko... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 19 sierpnia 2009, 23:21

- ..opisz mi się.
- Po co? i tak nie uwie­rzysz w mo­je istnienie.
- Uwierzę..
- No dob­ra. Jes­tem piękną królewną, mie­szkam w pałacu, mam swo­jego księcia i jes­tem szczęśliwa.
- Faaaj­nie. Se­rio..bom­ba. A masz [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 55 fiszek • 5 sierpnia 2009, 16:16

-Po­wiedz mi, jak masz na imię?
-Miłość.
-Po­wiedz mi coś o sobie.
-Mówiłam cały czas, lecz Ty mnie nie słuchałeś. Widziałeś mnie, a nie pot­ra­fiłeś dos­trzec. Muszę już iść...
-Już?
-Nie, jeszcze nie, pocze­kam i odejdę, kiedy naj­bar­dziej Cię zaboli...
-Dlacze­go to robisz?
-Byś poczuł się tak sa­mo jak Ja, gdy Cię Kochałam...
-Już się tak czuje!
-To pocze­kam jeszcze troszkę... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 17 września 2009, 00:56

Wyszedł z do­mu. Nie kłopo­tał so­bie głowy z zam­knięciem drzwi na klucz. Wszys­tko co miał naj­cenniej­sze stra­cił kil­ka miesięcy te­mu. Kiedy trzy­mał ją za rękę w ka­ret­ce... Kiedy se­kun­dy niczym wie­czność dłużyły [...] — czytaj całość »

myśl dnia z 1 czerwca 2009 roku
zebrała 51 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki