Wyszukiwarka: nowy rok

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: no­wy rok — zgromadziliśmy 1083 teksty.

I zno­wu rok czte­ry ra­zy po­ry zmieni. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 9 października 2011, 16:10

Każdy ko­niec ok­reśla no­wy początek, ale nie każdy początek zaczy­na coś dobrego 

myśl
zebrała 57 fiszek • 12 kwietnia 2011, 12:16

Święta jak święta.
Co ro­ku ta sa­ma choin­ka, te sa­me pot­ra­wy, te sa­me życze­nia, tyl­ko ta­lerzy na sto­le z ro­ku na rok co­raz mniej... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 24 grudnia 2012, 22:15

''Z uśmie­chem wi­tać każdy no­wy dzień'' - ot zadaniem,
które dla każde­go człowieka zo­wie się spełnianiem
codzien­nych obo­wiązków, w zgodzie z otoczeniem,
po­par­tych pełnym ra­dości westchnieniem...
 

myśl
zebrała 56 fiszek • 2 lutego 2011, 20:20

A może war­to wrócić do tam­te­go miej­sca, i jeszcze raz to wszys­tko przeżyć, jeszcze raz prze­myśleć i na­dać te­mu no­wy sens... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 3 września 2010, 17:13

Ona: Wy­kaso­wałam twój nr już z 50 ra­zy. Tyl­ko po to by go za chwi­le wpi­sać od no­wa, bo prze­cież znam go na pa­mięć. Jes­teś ta­ki bólem, który nie wypłynie ra­zem z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 55 fiszek • 21 stycznia 2010, 11:29

Nie wierzę, że zdołasz zbu­dować no­wy świat nie chadzając po gru­zach starego. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 marca 2010, 18:15

Ra­zem z deszczem spadło na mnie niepojęte szczęście. Wiatr wy­wiał złe wspom­nienia, a piorun roz­pa­lił w ser­cu no­wy żar.
Na­wet kiep­ska po­goda może być najpiękniejszą. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 19 lipca 2010, 17:06

Zbyt często da­jemy się ra­nić tym co twier­dzą ,że kochają nad wszys­tko
Zmieniają nasze życie w piekło a sa­mi wiją no­wy raj ...

30.10.2015
Malusia_035
 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 października 2015, 09:24

Os­tatnia dro­ga, choć nie na włas­nych nogach
Sen wie­czny bez snów
Na mar­twym ciele żywych kwiatów pęk
Przez łzy kil­ka niewy­raźnych słów
Niep­rzes­pa­na noc, niewys­pa­ny dzień
Os­tatnie pożeg­na­nie - bez po­dania ręki
No­wy nag­ro­bek, ko­lej­ny znicz - strażnik pamięci 

myśl
zebrała 54 fiszki • 5 maja 2010, 17:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 19:59sprajtka sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 19:58dark smurf sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 19:57M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:45shulag sko­men­to­wał tek­st Jak czu­jesz, że ból [...]

dzisiaj, 19:44shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jak czu­jesz, że ból [...]

dzisiaj, 19:32shulag sko­men­to­wał tek­st -Ach, miłość jest ta­ka [...]

dzisiaj, 19:25M44G sko­men­to­wał tek­st człowiek w pot­rze­bie seg­mentac­ji [...]

dzisiaj, 19:02Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Spacerując po mieście w [...]

dzisiaj, 18:49M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2