Wyszukiwarka: nieszczęśliwa miłość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie­szczęśli­wa miłość — zgromadziliśmy 545 tekstów.

SZCZĘŚCIA nie da się zdefiniować.
opi­sać można je­dynie nieszczęście.
przes­tań być nie­szczęśli­wym, to zrozumiesz.
MIŁOŚCI nie da się zde­finiować. brak miłości można.
kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości, zrozumiesz. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 1 kwietnia 2010, 15:31

Miłość, księżniczko jest wtedy,
gdy po po­całun­ku żaba zos­ta­je żabą.
I żyją długo i szczęśliwie...
bo liczy się wnętrze. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 10 października 2010, 16:43

Cza­sami miłość jest dziwna...

TY kochasz JE­GO, ale ON ciebie nie kocha, lecz kocha INNĄ, która kocha ko­goś INNEGO...

I tak pow­sta­je długi łańcuch nie­szczęśli­wych serc ... 

myśl
zebrała 102 fiszki • 10 stycznia 2010, 08:06

Nie kochasz - odejdź

Mieć świado­mość, że nig­dy nie przyj­dzie Ci usłyszeć: „- Do­piero te­raz jes­tem szczęśli­wy, kiedy Ciebie nie ma przy mnie.”Mieć pew­ność, że nikt nie roz­da­je kart, nie kan­tu­je ani [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 99 fiszek • 30 lipca 2010, 21:48

Obyś tyl­ko nie prze­soliła swe­go życia, przez te łzy nie­szczęśli­wej miłości... 

myśl
zebrała 97 fiszek • 15 kwietnia 2010, 18:30

Praw­dzi­wa miłość nie może skończyć się szczęśli­wie, bo praw­dzi­wa miłość jest nieskończona. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 20 stycznia 2010, 16:53

... nie­szczęśli­wa miłość jest wte­dy, gdy Amor nie tra­fi w ser­ce... tyl­ko w du**...
... choć to roz­koszny z wyglądu bo­bas, to jest cho­ler­nie złośli­wym tłuścioszkiem...

* in coope­ration with... ~motylek96... 

myśl
zebrała 92 fiszki • 19 listopada 2010, 00:00

Naj­gor­sza z nie­szczęśli­wych miłości to nie za­kochać się w oso­bie, lecz w swoich wyob­rażeniach o niej. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 15 lutego 2011, 11:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Wszystkie
Filtruj wyniki