Wyszukiwarka: niebo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebo — zgromadziliśmy 1397 tekstów.

Cza­sem niebo jest na wy­ciągnięcie ręki, tyl­ko nie chce nam się stanąć na palcach. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 września 2011, 16:27

wiem jak trud­no wejść do nieba, ale wiem także dob­rze, że bedzie to zu­pel­nie niemożli­we, jeśli niebo nie przyj­dzie tu do mnie.
niebo mu­si sie zaczy­nać tu­taj na ziemi... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 maja 2010, 16:04

pat­rzysz w niebo
i widzisz - te sprzężone emocje
nie widzisz?
...
za­raz poczu­jesz kroplę 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 listopada 2014, 20:07

Is­tnieje niebo piękniej­sze niż na fotografii 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 września 2011, 06:44

Pot­knęłam się o niebo, słyszałeś jak płacze? To ja o Tobie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 listopada 2010, 09:12

Bez Twe­go dob­re­go słowa i niebo pochmur­nieje, a słońce zam­glo­ne wsta­je ze zdu­mienia, prze­ciera zam­glo­ne oczy i zaw­stydzo­ne zachodzi za ho­ryzon­tem cho­wając swo­je smutki... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 czerwca 2011, 23:14

Utonęłam w niebie..
Utonęłam w Twoich oczach, niebiańsko niebies­kich jak niebo. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 października 2010, 16:58

Wstanę. Zro­bię ulu­bioną her­batę. Po­pat­rzę przez ok­no. Chmu­ry będą le­niwie płynąć po niebie. Za­pat­rzę się na reszte dnia. Wiem, że w którymś mo­men­cie Ty też spoj­rzysz w niebo. To sa­mo płynące niebo. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 marca 2011, 19:35

Życie na ziemi jest jak wędrówka której ce­lem jest niebo lecz dro­ga to la­birynt w którym na każdym ro­gu spo­tyka się diabła 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 kwietnia 2011, 21:03

Wpat­ry­waliśmy się w błękit­ne niebo - ja i mój cień... Nad­szedł zmie­rzch a i on znikł. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 kwietnia 2010, 00:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 01:14Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 01:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]