Wyszukiwarka: niebo ziemi

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebo ziemi — zgromadziliśmy 2512 tekstów.

Nie obiecuj ko­biecie nieba, jeśli nie jes­teś w sta­nie naj­pierw stworzyć jej bez­pie­cznej przys­ta­ni na ziemi. 

myśl dnia z 19 marca 2014 roku
zebrała 447 fiszek • 4 sierpnia 2010, 08:58

i dopóki chcesz być niewol­ni­kiem zła
nie przy­gar­nie cię
niebo

dob­ry człowieku 

myśl
zebrała 343 fiszki • 9 maja 2014, 22:55

Ko­bieta gwiazdą ziemi, każdy szu­ka tej najjaśniejszej. 

myśl
zebrała 198 fiszek • 20 maja 2010, 06:37

W sza­lonej go­nit­wie za pieniędzmi często za­pomi­namy, że trum­na nie ma kie­sze­ni a niebo Lu­kas Banku. 

myśl dnia z 6 stycznia 2014 roku
zebrała 184 fiszki • 1 maja 2010, 08:28

Kochaj­my, póki niebo nam sprzyja. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 13 lutego 2013, 06:30

cza­sem wychodzę
z siebie, by zro­bić miej­sce

innym

bądźmy so­bie blis­cy, bliżsi cho­ciaż o niebo 

myśl
zebrała 140 fiszek • 1 stycznia 2013, 21:58

Uważaj idąc przez życie z pod­niesioną głową.
Możesz nią za­haczyć o niebo, a to strasznie boli. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 23 maja 2010, 02:42

Tyl­ko wyob­raźnia poz­wa­la nam dot­knąć na mo­ment nieba nie opuszczając ziemi pełnej rzeczy­wis­tości . 

myśl
zebrała 131 fiszek • 28 czerwca 2010, 09:33

Za­kocha­ni pat­rzą na świat z czułością, oczy­ma gwiazd miłujących niebo ;) 

myśl
zebrała 128 fiszek • 28 lutego 2013, 15:41

Nie mar­tw się.
Prze­cież w małej kałuży niebo też się odbija.. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 19 kwietnia 2010, 16:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:19PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Jak be­de chciana to [...]

dzisiaj, 21:18shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:13shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:09shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Książki mogą zdruz­go­tać. Tak [...]

dzisiaj, 21:00shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wywiesiliśmy biało - czer­woną [...]