Wyszukiwarka: nie zrobisz

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie zro­bisz — zgromadziliśmy 103583 teksty.

Bo szczęście jest w za­sięgu rąk. Mu­sisz tyl­ko je złapać. A jak to zro­bisz za­leży już tyl­ko od Ciebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 grudnia 2009, 16:48

Jak nie ry­zyku­jesz, nie wygrywasz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 kwietnia 2012, 18:29

Mod­litwa NIE

nie płacz
nie proś
nie przepraszaj
nie piep­rz głupot

Amen 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 stycznia 2015, 21:41

"Jestem zmęczo­ny. Chy­ba pójdę do do­mu.". Ale to nie For­rest Gump, tyl­ko ja. Mnie nie wol­no tak po­wie­dzieć. Zaw­sze gdy upa­dam, świat pochy­la się na­de mną, pod­no­si za kołnierz i da­je w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 października 2010, 19:03

Mózg to nie kom­pu­ter, nie wyłączysz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 sierpnia 2014, 23:47

W życiu war­to wie­dzieć o dwóch rzeczach :
- Nie ufaj fa­cetom ! 
- Za­nim zro­bisz co­kol­wiek po­myśl 2 ra­zy . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 lutego 2010, 19:24

Kiedy ktoś przychodzi pro­sić Cię o radę, wiedz że to sam Bóg przysłał go do Ciebie. Tak nap­rawdę nie je­mu, ale so­bie udzielasz ra­dy. Ów człowiek jet tyl­ko zesłanym Ci narzędziem, by [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 czerwca 2011, 16:20

Nie prze­gap szan­sy. Zaczekaj. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 stycznia 2011, 13:52

Cze­kasz aż sta­ry zna­jomy na­pisze do Ciebie? Dlacze­go ty te­go nie zrobisz? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 marca 2010, 22:31

Co zro­bisz, kiedy spot­kasz na swo­jej drodze Bo­ga? Czy po­wiesz coś w ogóle? A może jest on dla ciebie tyl­ko zmyślo­nym przy­jacielem dla dorosłych? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 kwietnia 2010, 15:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:03sprajtka sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są góry...  

dzisiaj, 09:02jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:53shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:51shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:34jantar sko­men­to­wał tek­st To cze­go nie zro­bisz [...]

dzisiaj, 08:31shulag sko­men­to­wał tek­st To cze­go nie zro­bisz [...]

dzisiaj, 08:16jantar sko­men­to­wał tek­st nawet gdy spiszesz się [...]

dzisiaj, 07:46shulag sko­men­to­wał tek­st Koniec świata może na­dejść [...]

dzisiaj, 07:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]