Wyszukiwarka: nie zrobisz

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie zro­bisz — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Nie mogę się pod­dać. Nie mogę przes­tać wie­rzyć. Nie mogę stra­cić nadziei. Nie mogę, bo Ty byś te­go nie zrobił. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 stycznia 2011, 13:53

Cza­sem cały sęk leży w tym, że właśnie nic nie zrobiłeś… 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 kwietnia 2013, 11:11

Człowiek żałuje całe życie. Al­bo te­go cze­go nie zro­bił z różnych przyczyn, al­bo te­go co zro­bił zbyt pochopnie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 września 2011, 18:29

-Cze­mu płaczesz?
-Bo nie wiem co mam zro­bić. Klęska go­ni klęskę. Ludzie zaczy­nają się cie­szyć, że mi nic nie wychodzi. Pat­rzą na mo­je po­liczki mok­re od łez i zaczy­nają uśmie­chać się pod nosem, [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 13 fiszek

-Kocha­nie, czy ja mogę coś dla ciebie zro­bić? Ale coś nap­rawdę ważnego.
-Tak, możesz.
-Co takiego?
-Po moim odejściu, po pros­tu bądź szczęśliwa.
-Ale jak? Prze­cież nie będzie cię ze mną.
-Właśnie dla­tego. Obiecaj mi to.
-Ależ nie mogę. Jak mam być szczęśli­wa po czymś takim?
-Mu­sisz mi to obiecać. Zrób to dla mnie.
-To niemożli­we, nie będę w sta­nie się na to zdobyć.
-Pa­miętaj słoneczko, mo­je życie się skończy, ale two­je nie może. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 stycznia 2010, 14:37

- Dlacze­go mu nie po­wie­działaś? - spy­tała mnie z oburze­niem przy­jaciółka
* Czego?
- Te­go, że jes­teś cho­ra. Ja myślałam, że on dla­tego od­szedł od Ciebie, dla­tego, że do­wie­dział się prawdy...
* Nie, nie [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 października 2009, 16:20

Nie jes­tem zbyt ład­na, nie jes­tem zbyt mądra, ale znam swo­ja war­tość, mój cel w życiu. Ty mi te­go wszys­tkiego po pros­tu zaz­drościsz, kry­tyku­jesz na­wet to, co zro­biłam dob­rze. Jes­teś wred­nym człowiekiem. Będziesz ko­goś kochał, będzie Ci za­leżało, Swoją wre­dotą zep­su­jesz wszys­tko !!! Pa­miętaj, że nie jes­teś naj­ważniej­szy na świecie, nie każdy może to­lero­wać ta­kie zacho­wanie jak Two­je ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 grudnia 2009, 10:40

Kiedy pat­rzę co ro­bisz ze swoim życiem jest mi przykro.
Kiedy po­myślę, co zro­biłeś z moim jes­tem wściekła, ale jed­no spot­ka­nie z Tobą...
i znów od nowa.
Kiedy to się skończy?
Wiesz, że jes­tem sil­na, ale ka­załeś mi już ty­le znieść... a co jeśli które­goś ra­zu nie przetrwam?
Prze­cież nie spra­wię byś CHCIAŁ... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 września 2009, 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama