Wyszukiwarka: nie wart

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie wart — zgromadziliśmy 103554 teksty.

Ro­zumem ser­ca nie wyspowiadasz. 

myśl dnia z 20 września 2012 roku
zebrała 399 fiszek • 30 listopada 2010, 02:39

Jakże często doz­na­je się za­wodu,
od ko­goś kto nie wart był zachodu…
I czym więcej ufa się w trakcie,
tym bar­dziej bo­li, gdy już po fakcie.
 

myśl
zebrała 247 fiszek • 4 marca 2011, 08:41

Każdy zasługuję na wy­bacze­nie po­pełnionych błędów, ale nie każdy jest wart zapamiętania. 

myśl
zebrała 179 fiszek • 22 lipca 2010, 13:41

...Człowiek ty­le jest wart,
ile po­siadaną wiedzą pot­ra­fi wesprzeć,
be­zin­te­resow­nie pomóc, w słab­sze­go od siebie wlać moc,
a może,
zat­rzy­mać, by nie spadł z krawędzi życia...

_____________________________


dla Joli.. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 21 lutego 2011, 02:12

Przy­jaciel cię nie za­wie­dzie, wróg nie rozczaruje. 

myśl dnia z 16 maja 2014 roku
zebrała 150 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:38

głosu ser­ca nie zakneblujesz 

myśl
zebrała 147 fiszek • 9 sierpnia 2010, 06:56

Uczuć nie można na­ginać, nie można usprawiedliwiać 

myśl
zebrała 146 fiszek • 25 listopada 2010, 14:26

Nie zro­bisz ja­jeczni­cy nie roz­bi­jając jajek. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:44

Nie wspo­minać nie znaczy nie pamiętać. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:44

Po­każ swo­je ser­ce, a będę wie­dzieć ile jes­teś wart. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 3 czerwca 2010, 17:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:47Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st nowoczesne pro­jek­ty bu­dow­la­ne są [...]

dzisiaj, 23:47Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:46karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 23:46Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 23:43amel. sko­men­to­wał tek­st Nie to, że sr*m [...]

dzisiaj, 23:42Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:42Niusza sko­men­to­wał tek­st Człowiek wy­ras­ta z pieluch [...]