Wyszukiwarka: nie ważne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ważne — zgromadziliśmy 103873 teksty.

Czy Cię kocham?
Czy w dwóch krótkich słowach można zaw­rzeć og­rom emoc­ji, które to­warzyszą mi na samą myśl o Tobie?
Kiedy jes­teś da­leko, nie mogę przes­tać się o Ciebie martwić.
Twój smu­tek nie da­je mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 czerwca 2010, 11:30

Nie ważne jak da­leko będziesz uciekał,
tęskno­ta zaw­sze po­zos­ta­nie w To­bie ta sama. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 września 2010, 21:56

nie ważne ja­kiego ko­loru są Two­je oku­lary, prze­cież chodzi o to, by widzieć rzeczywistość. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 stycznia 2010, 18:55

le­gal­na czy nie , ważne , że jest . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 września 2010, 18:22

Nie ważne ile ra­zy upadniesz
Ważne na co…
Na głowę, na ko­lana, czy na czte­ry łapy… 

myśl
zebrała 33 fiszki • 6 października 2011, 15:09

Nie ważne jest co ro­bisz, ale ja­ki jest twój wkład w to co wy­konu­jesz. Można udo­wad­niać so­bie wiele, lecz można być naj­szczęśliw­szym prze­ciętniakiem pod słońcem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 czerwca 2010, 19:41

Nie zas­ta­nawiam się nad tym co in­ni o mnie myślą, ważne jest to co mam w ser­cu, a nie na języ­ku innych. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 czerwca 2010, 18:17

Ważne by nasze życie nie było bez­sma­kowe, trze­ba cho­ciaż dop­ra­wić je solą i pieprzem… 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 kwietnia 2010, 18:11

Nie ważne co ro­bisz w życiu, rób to porządnie. Bo w in­nym wy­pad­ku możesz żałować, że nie do­kończyłeś te­go co zacząłeś. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 listopada 2010, 17:13

Nie ważne czy klat­ka sta­lowa czy złota...
Nie ważne czy klat­ka wy­god­na czy nie...
Nie ważne czy wszedłem sam czy pod przymusem...

I tak, naj­bar­dziej, bolą zam­knięte drzwi... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 listopada 2009, 08:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Radziejowicz mu­si odejś.  

dzisiaj, 17:41Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Filozoficzny ból du*py? Gdy wiem [...]

dzisiaj, 17:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 17:34Cris sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:33shulag sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:31Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:25JaiTy sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:23Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]