Wyszukiwarka: nie ran

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ran — zgromadziliśmy 103502 teksty.

Ro­zumem ser­ca nie wyspowiadasz. 

myśl dnia z 20 września 2012 roku
zebrała 399 fiszek • 30 listopada 2010, 02:39

Przy­jaciel cię nie za­wie­dzie, wróg nie rozczaruje. 

myśl dnia z 16 maja 2014 roku
zebrała 150 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:38

głosu ser­ca nie zakneblujesz 

myśl
zebrała 147 fiszek • 9 sierpnia 2010, 06:56

Uczuć nie można na­ginać, nie można usprawiedliwiać 

myśl
zebrała 146 fiszek • 25 listopada 2010, 14:26

Czułam od zaw­sze, że gdzieś jes­teś, że cze­kasz aż uwol­nię się z ran. Nie wie­działam tyl­ko te­go, że kiedy się po­jawisz, będziesz cu­dem, który wróci mnie życiu. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 26 marca 2014, 18:23

Nie zro­bisz ja­jeczni­cy nie roz­bi­jając jajek. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:44

Nie wspo­minać nie znaczy nie pamiętać. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:44

Czas nie leczy ran je­dynie zastępu­je je no­wymi za­pomi­nając o starych. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 31 lipca 2010, 10:06

Lu­bie Cię nie lubić. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 14 listopada 2010, 17:06

Coś daw­no we mnie pękło. Nie pot­ra­fię zaszyć swoim ran. Za­wiść i zaz­drość o szczęście uśmie­chniętych ludzi wciąż rośnie, uwięziony sam w so­bie uk­ry­wam słabości pod płaszczem sar­kazmu. Szy­der­stwem głaszczę po twarzy ich ra­dość, kojąc swój ból pustki.
Nie tędy dro­ga mo­ja do nieba, ani do ich serc. Wiem. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 16 września 2012, 09:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:51bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:50bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:50Niusza sko­men­to­wał tek­st Niejeden człowiek udając głup­ca, [...]

dzisiaj, 11:50jantar sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:44jantar wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:43bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:42bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]