Wyszukiwarka: nie poddawaj sie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie pod­da­waj sie — zgromadziliśmy 104645 tekstów.

Po pros­tu walcz...
I nig­dy się nie pod­da­waj, wal­cz o to na czym Ci zależy,
A gdy pad­niesz to pow­stań za­miast rezygnować,
Gdy widzisz że ktoś upa­da to Go wes­przyj bo jak Ty się wyłożysz to nikt nie po­da Ci ręki. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 30 maja 2011, 17:07

Była wzo­rem dla wszys­tkich. Ni­komu nie dała sie przekształcić. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 24 listopada 2010, 12:09

przy­jelo sie uwa­zac, ze do slo­wa "umarly" nie ma stop­nia wyzszego.

Jed­nak chy­ba jest ! - wymarly 

myśl
zebrała 99 fiszek • 23 września 2010, 21:18

Nie pod­da­waj się. Nie przes­ta­waj w siebie wie­rzyć, bo zaw­sze będzie ktoś, kto będzie cię cho­ler­nie kochał, dla ko­go będziesz wszys­tkim. To może być na­wet twój kot. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 3 marca 2011, 15:23

Za­nim zos­ta­niesz bo­hate­rem, za­liczysz nie jedną po­rażkę. I w tym tkwi sek­ret zwycięstwa.

Za­nim coś zdobędziesz , nie pod­da­waj się. Choćby Twój swiat się wa­lił. Wyj­dziesz na prostą. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 17 lutego 2010, 21:54

Nie płacz ser­duszko. Nie bój się. Nie poddawaj.
Prze­cież każdy może się potknąć.
Cichut­ko. Nie tęsknij za wczo­raj. Ufaj w dziś. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 2 grudnia 2010, 09:33

Dzis mys­lisz ze nie masz wyj­scia z sy­tuac­ji,ale zaw­sze po­jawia sie swiatel­ko w tunelu. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 23 sierpnia 2010, 00:06

Chciałabym za­pom­nieć o Tobie,
ale tak trud­no za­pom­nieć o kims ko­go sie tak nap­rawdę nie 'miało'.. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 18 kwietnia 2010, 17:42

Pa­miętaj, by nie ugiąć się pod ciężarem bólu, ja­ki nakłada na nas los.
Nig­dy się nie pod­da­waj, nie każda po­zyc­ja jest stracona. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 11 grudnia 2011, 19:13

Po­dej­mo­wane przez nas de­cyz­je mają wpływ nie tyl­ko na nasze życie. Po­win­niśmy sie z tym liczyć. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 28 sierpnia 2010, 16:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 00:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:32Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:30Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Miłość kończy się wte­dy, [...]

dzisiaj, 00:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Zawsze chciałaś cudzo­ziem­ca, więc [...]

dzisiaj, 00:18bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]

dzisiaj, 00:12Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 00:07Badylek sko­men­to­wał tek­st Ty Dotknąć Two­jego po­liczka Ująć Twe [...]