Wyszukiwarka: nie poddawaj się

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie pod­da­waj się — zgromadziliśmy 142797 tekstów.

Uciekając od siebie, nie sta­niesz się wolny. 

myśl dnia z 4 lipca 2013 roku
zebrała 226 fiszek • 11 sierpnia 2010, 15:17

Nie ma ta­kiego mro­ku, które­go nie da się rozproszyć. 

myśl
zebrała 184 fiszki • 1 grudnia 2012, 16:34

Cze­go się nie zna, te­go się nie pragnie. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 17 stycznia 2013, 06:09

Przez­nacze­nie - zna­leźć coś, cze­go się nie szukało. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 28 lutego 2014, 18:58

Sam nie nau­czysz się miłości. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 3 lipca 2013, 04:35

Poez­ja nie wstydzi się słów. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 12 czerwca 2010, 06:58

Poszu­kiwaczom praw­dy szcze­rość się nie nudzi. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 2 maja 2013, 00:15

Człowiek się nie zmienia
zmieniają się tylko
narzędzia zbrodni. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 18 lipca 2010, 13:24

Nie bu­duje się og­niska, które­go nie za­mie­rza się rozpalać. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 12 września 2010, 10:41

Fan­tazji nie da się kon­tro­lować,a og­nień nie zaw­sze poparzy. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 19 lutego 2010, 20:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]

dzisiaj, 00:07Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie, niczym ma­neki­ny na [...]

dzisiaj, 00:03Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:56M44G sko­men­to­wał tek­st brakło słów więc ob­liczę deltę [...]

wczoraj, 23:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i bez ciebie świeci [...]

wczoraj, 23:52słoneczniki sko­men­to­wał tek­st drzewo fi­gowe

wczoraj, 23:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:50słoneczniki sko­men­to­wał tek­st ****** *** Mo­tyle - nieme piękno tańczące [...]

wczoraj, 23:49słoneczniki sko­men­to­wał tek­st osładzać życie

wczoraj, 23:48słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Sztandar