Wyszukiwarka: nie ogarniam

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie ogar­niam — zgromadziliśmy 103448 tekstów.

Ro­zumem ser­ca nie wyspowiadasz. 

myśl dnia z 20 września 2012 roku
zebrała 399 fiszek • 30 listopada 2010, 02:39

Przy­jaciel cię nie za­wie­dzie, wróg nie rozczaruje. 

myśl dnia z 16 maja 2014 roku
zebrała 150 fiszek • 28 kwietnia 2010, 13:38

głosu ser­ca nie zakneblujesz 

myśl
zebrała 147 fiszek • 9 sierpnia 2010, 06:56

Uczuć nie można na­ginać, nie można usprawiedliwiać 

myśl
zebrała 146 fiszek • 25 listopada 2010, 14:26

Ser­ce nie sługa, dopóki nie znaj­dzie się od­po­wied­ni władca... 

myśl
zebrała 130 fiszek • 17 października 2010, 19:18

Nie zro­bisz ja­jeczni­cy nie roz­bi­jając jajek. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:44

Nie wspo­minać nie znaczy nie pamiętać. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 21 kwietnia 2010, 18:44

Pa­miętaj:
przeszłości nie uporządkujesz. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 3 lipca 2010, 18:41

Lu­bie Cię nie lubić. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 14 listopada 2010, 17:06

Złośli­wości kry­tyką nie tłumacz 

myśl
zebrała 97 fiszek • 10 listopada 2010, 07:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ludzie pot­ra­fią stra­cić, aby [...]

dzisiaj, 09:05shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:04jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:04shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:03sprajtka sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są góry...  

dzisiaj, 09:02jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:53shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:51shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:34jantar sko­men­to­wał tek­st To cze­go nie zro­bisz [...]

dzisiaj, 08:31shulag sko­men­to­wał tek­st To cze­go nie zro­bisz [...]