Wyszukiwarka: nie kochasz mnie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie kochasz mnie — zgromadziliśmy 113240 tekstów.

Jest coś w moim życiu, cze­go nie wy­mieniłabym na nic! Jest coś dzięki cze­mu mam nadzieję, że kiedyś będzie dob­rze, że spełnią się mo­je marze­nia, a ja będę na mak­sa szczęśliwa.
By­cie razem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 kwietnia 2010, 10:28

Nie mów , że kochasz , jeśli wiesz , że to jed­no wiel­kie kłamstwo 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 kwietnia 2014, 10:32

Miłość kto ja zro­zumie , kochasz ko­bietę ona tez cie kocha a po­mimo to nie możecie być ra­zem . 


Smut­ne ale prawdziwe:(. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2011, 09:41

Kochasz? a zaw­sze masz mi­lion ważniej­szych spraw na głowie ode mnie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2012, 15:17

Nie mów, że kochasz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 stycznia 2015, 23:04

bo nie wiem jak mam ci po­wie­dzieć, ze kiedy stoję koło Ciebie, doz­naję uczu­cia, że jes­tem Ci już niepot­rzeb­na, że przeszkadzam. mam wrażenie że ciągle jes­teś na mnie wkurzo­ny i coś Ci [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2013, 17:46

Myślałam,że mnie kochasz. Te­raz już nie wiem co to jest MIŁOŚĆ.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 września 2009, 21:00

Nie czułam ani trochę zaz­drości, gdy mówiłeś coś o in­nych dziew­czy­nach. Dob­rze wie­działam, że kochasz tyl­ko i wyłącznie mnie i jes­tem twoim ideałem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 maja 2012, 16:36

Po­wie­działaś, że mnie kochasz, a te­raz każesz mi się zmienić.
A prze­cież za­kochałaś się w ta­kim ja, ja­kiego poznałaś. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2010, 15:50

Jeżeli ko­goś kochasz tak praw­dzi­wie to znaczy że widzisz w tej oso­bie coś cze­go nikt in­ny nie jest w sta­nie dostrzec... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 kwietnia 2015, 21:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:19M44G sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 21:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:14M44G sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:12Irracja sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:09Irracja sko­men­to­wał tek­st Za­raża to, co prze­raża.  

dzisiaj, 21:08amel. sko­men­to­wał tek­st smutnym człowiek co śmiać [...]

dzisiaj, 21:07Irracja sko­men­to­wał tek­st Gdyby człowiek wie­dział ,cze­go [...]

dzisiaj, 21:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy ma­lują [...]

dzisiaj, 20:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny