Wyszukiwarka: nie kochasz mnie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie kochasz mnie — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

te­raz już wiem, tkwię w tej miłośći w której ty nie kochasz mnie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2009, 19:28

Nie mogłabym odejść...mam w so­bie zbyt mało sa­moza­par­cia,by na zaw­sze się od te­go od­wrócić.Gdy­bym odeszła...tak nap­rawdę stra­ciłabym cząstkę siebie.Zbyt wiele siebie od­dałam.Wiesz jak to jest...jes­teś przy kimś kto jest dla ciebie całym [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 marca 2010, 19:24

Gdy po­wie­działam mu że go Kocham,
Kazł mi zapomnieć,
Ale te­raz gdy on mnie ado­ruje i mówi że kocha.
Ja go proszę o zapomnienie...
__________________________

Nie skreślaj ko­goś na sa­mym początku.
Później może nie być już szans na zmiany... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2010, 17:43

...Tęsknię za ciepłem. Kiedyś to­warzyszyło mi cały czas, po­mimo, iż nie pot­ra­fiłam go jeszcze naz­wać... Nie wie­działam, co to jest szczęście, gdyż nie było mi da­ne zaz­nać roz­paczy. Jed­nak coś tam w [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2010, 22:29

Zas­ta­nawiam się co te­raz czu­jesz i czy coś jeszcze z te­go uczu­cia zos­tało ...i wkur­wiam się ze coś tak sil­ne­go prze­mija, kiedyś cię całkiem za­pomnę… i kur­wa nie wiem jak to zrobić [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 marca 2010, 20:46

W ciągu dnia roz­ma­wiam z wielo­ma ludźmi.Mówię,że wszys­tko jest w porządku, od­chodzę, uśmie­chając się.Bar­dzo dob­rze wiem, że to uda­wanie.Nikt nie wie, jak jest nap­rawdę.Mam do­syć.Pragnę krzyczeć,wyk­rzyczeć wszys­tko to,co jest nie tak w [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 sierpnia 2009, 07:53

Ufała ludziom bez­względnie, bo tak ją wycho­wano, zakładała, że każdy z na­tury jest dob­ry, wie­działa, że na świecie is­tnieje zło, ale sa­ma sta­rała się ni­kogo nie ra­nić, więc nie spodziewała się, że [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 8 fiszek

Jes­tem go­towa do odejścia , te­raz jes­tem sa­mot­na i szczęśliwa.
Od­chodzę bo nie chcę już pa­miętać , ty­le cza­su stra­ciłam na Ciebie . Wszys­tkie miej­sca gdzie pójdę będą mi Ciebie przy­pomi­nać !!! Nie wiem czy chcę tu wrócić .
Jeszcze raz mnie po­całuj i zam­knij oczy.Nig­dy nie będę pot­ra­fiła po­wie­dzieć że Cię nie kocham , proszę zat­rzy­maj mnie przy so­bie i nie pozwól odejść ! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 kwietnia 2010, 23:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki