Wyszukiwarka: nawet nie wiesz

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: na­wet nie wiesz — zgromadziliśmy 108322 teksty.

cho­rego małżeństwa na­wet dziec­kiem nie wyleczysz... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lipca 2013, 12:01

Nie mu­sisz wie­dzieć po co, jeśli wiesz dlaczego... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 lipca 2015, 23:30

Nie mów wszys­tkiego, co wiesz, ale uważaj, abyś dob­rze widział, co mówisz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2011, 23:06

Na­wet nie wiesz jak bo­li two­je ciało uka­zane przez moimi ocza­mi, twój piękny uśmiech... a wszyt­sko dla­tego, że mo­je szczęście jest za­leżne od ciebie! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 listopada 2010, 19:18

To uczu­cie, kiedy bra­kuje Ci ko­goś, z kim na­wet nie wiesz jak by było, ko­goś, ko­go nig­dy nie miałeś. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 września 2013, 08:04

Łap każdą chwilę, bo nie wiesz, czy nie będzie ona ostatnią. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2011, 06:28

Naj­gor­szy ból to ta­ki, który nie wiesz skąd przyszedł i kiedy odejdzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 lipca 2012, 23:26

Pamiętaj...

To, że wiesz lepiej
nie znaczy, że masz rację 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 listopada 2012, 11:53

..współczu­cie czy za­bawa? chy­ba nie wiesz o czym mówisz.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2011, 15:39

A mnie naj­gorzej bo­li to że to TY wyszed­les le­piej na tym że to JA zer­wa­lam.A miało być tak pięknie. Mialam ba­wić się , sza­leć i od­wra­cać wzrok gdy cię widzę. Jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:52Badylek sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy głup­si o rzeczy, [...]

dzisiaj, 09:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bardzo ożywiona roz­kmi­nia Zdzicha [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st List ot­warty - bu­gi, [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zapomnimy o...  

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 09:21Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 09:20Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Stos

dzisiaj, 09:19Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Wszys­tko ma swój kres. [...] 

dzisiaj, 09:17Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy ma­lują [...]

dzisiaj, 09:17Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz