Wyszukiwarka: najpiękniejsze myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­piękniej­sze myśli — zgromadziliśmy 6340 tekstów.

Nie tęsknię już za wiosną odkąd naj­piękniej­sze jej bar­wy widzę w ra­dos­nych oczach ukocha­nej istoty. 

myśl
zebrała 305 fiszek • 26 października 2010, 15:31

Nie muszę ruszać się z miej­sca by od­by­wać naj­piękniej­sze podróże…Wys­tar­czy, że położę się, zam­knę oczy i wsłucham się w piękno muzyki… 

myśl
zebrała 271 fiszek • 24 marca 2011, 08:18

Naj­piękniej­sze uśmie­chy serc , to te związa­ne intymnością. 

myśl
zebrała 182 fiszki • 16 sierpnia 2013, 23:35

Na­wet naj­piękniej­sze słowa, nie zastąpią bliskości. 

myśl dnia z 12 kwietnia 2013 roku
zebrała 165 fiszek • 11 lipca 2010, 19:59

Zagłuszając włas­ne myśli.
Ryt­mem mu­zyki życia. 

myśl
zebrała 164 fiszki • 26 lipca 2010, 00:44

Nie proś, abym mówił co w To­bie jest naj­piękniej­sze, to tak jak­bym cały diament podzielić miał na małe kryształy...

Dla hope_dies_last. 

myśl
zebrała 158 fiszek • 8 stycznia 2011, 00:01

Nie zielo­ne czy brązo­we lecz kochające oczy są najpiękniejsze. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 18 marca 2011, 18:33

Ser­ce po­ruszo­ne nutą miłości, wyg­ry­wa naj­piękniej­sze melodie. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 2 lipca 2013, 21:37

Cze­kając na coś ma­giczne­go tra­cimy zwykłe dni. A prawdą jest, że to co naj­piękniej­sze przychodzi niespodziewanie. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 21 kwietnia 2010, 07:54

są myśli,
w których słowa

milkną... 

myśl
zebrała 132 fiszki • 5 grudnia 2012, 17:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:53eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:52krysta sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:42beti7474 sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:35M44G sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”

dzisiaj, 21:34eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:32CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 21:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st piękne słowa piękne ges­ty piękne kłam­stwa sztuczny [...]

dzisiaj, 21:22Cris sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”